Rocznik Historyczno - Archiwalny t. 24

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 stycznia 2019

Rocznik Historyczno-Archiwalny T. 24: 2013 - 2014, red.nacz. Anna Nowak,  Przemyśl, AP 2016 s.336, [8] ISSN 1232-7263

Zawartość: Rokita J. G., Tematyka szwedzka na medalach z czasów Zygmunta III Wazy z lat 1587 - 1631; Tłuczek R., Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu w latach 1939 - 1944; Kuźniar B., Operacja "Wisła" na terenie wojewódzwa rzeszowskiego (przyczyny, przebieg, ocena prawna); Machniak A., Eugeniusz Kondziołka - życie i działalnośc w Polskich Powstańczych Siłach Zbrojnych; Brayła E., Ukraińskie groby w Przemyślu świadectwem wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia; Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402 - 1944); Łosowska A., Najstarsze rachunki przemyskie jako źródło nie tylko do dziejów miasta; Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej i jego wartość dla badań naukowych; Kozak S., Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo - wschodniej Polski; Dalecki M., Działalnośc archiwum przemyskiego w zakresie edycji źródeł historycznych z własnego zasobu; Laska E., Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu w działaniach promocyjnych projektu APEX; Dalecki M., Przemyśl 1944 - 1945 we wspomnieniach prezydenta miasta Tadeusza Porembalskiego; Nowak A., Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2013 rok; Nowak A., Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2014 rok; Długosz E., Materiały do bibliografii Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 2013 i 2014; Grin - Piszczek E., Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Przemyślu; Bobowska - Hryniewicz A., Wystawa "Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914 - 12918; Recenzje i omówienia; Ad memoriam.

Cena 20 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Długosz
Liczba odwiedzin:1338