Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Plakat%20-%20Obchody%20Międzynarodowego%20Dnia%20Archiwów

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów

21 maja 2015

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza, w dniach 05.06.2015 r. oraz 09.06.2015 r., na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Uroczystość zainauguruje, w dniu 05.06.2015 r. konferencja naukowa pt. Znaczenie zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu dla badań historycznych (godzina 9:30, siedziba APP, I piętro).

W drugim dniu obchodów, 09.06.2015 r., w godzinach 10.00-18.00, zapraszamy do:

  • zwiedzania czterech wystaw, w tym stałej ekspozycji,

  • spotkania z lokalnymi historykami – użytkownikami zasobu APP,

  • zwiedzania archiwum,

  • skorzystania z konsultacji dotyczących zasobu tutejszego Archiwum, tworzenia archiwów rodzinnych i konserwacji ich archiwaliów, konsultacji poświęconych tematyce zadań nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym.

Czytaj więcej o: Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów
Przejdź do - Logo%20Skany%20on-line

Informacja dla użytkowników bazy skany-online

8 maja 2015

Informujemy Państwa, że zaktualizowaliśmy naszą bazę skany on-line o dodatkowe zespoły archiwalne. Tym razem publikujemy skany materiałów archiwalnych dotyczących akt notariuszy, w tym: Akta c.k. notariusza Józefa Lityńskiego w Kolbuszowej, Akta c.k. notariusza Ludwika Dellera w Krakowcu, Akta c.k. notariusza Antoniego Sperlinga w Pilźnie, Akta zastępcy c.k. notariusza Władysława Łukaszewicza w Kolbuszowej, Akta c.k. notariusza Franciszka Zacha w Kolbuszowej, Akta c.k. notariusza Edwarda Skowrońskiego w Pilźnie.

Udostępniliśmy Państwu 100 jednostek archiwalnych z lat 1861-1914, stanowiących 50290 skanów.

Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/.

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy skany-online
Przejdź do - Bogusław%20Bobusia

Z głębokim żalem zawiadamiamy

29 kwietnia 2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 kwietnia, po długoletnich zmaganiach z chorobą odszedł Bogusław Bobusia (1954 – 2015), wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, związany z tą instytucją od 1983 roku. Człowiek wielkiego serca, zawsze życzliwy, otwarty na problemy innych, będący wsparciem dla pracowników, partnerów w codziennej pracy. Jego pasja historyczna nie ograniczała się wyłącznie do działalności zawodowej, aktywnie angażował się w działalność społeczną. Był członkiem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu, członkiem Zarządu Głównego SAP dwóch kadencji, członkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Przemyślu, członkiem Komitetu założycielskiego Polskiego Związku Wschodniego w Przemyślu i wielu innych organizacji o profilu historycznym. Swoją pracą i działalnością społeczną przyczynił się do rozwoju przemyskiego archiwum państwowego, do upowszechniania działalności archiwalnej, popularyzacji źródeł archiwalnych do dziejów Przemyśla i Ziemi Przemyskiej.

Składamy Bogusławowi Bobusi - naszemu dyrektorowi, koledze, przyjacielowi wyrazy wdzięczności za czas spędzony z nami i wszystko co dla nas robił, a pozostawionej w żałobie rodzinie - małżonce Katarzynie oraz synom Jakubowi i Szymonowi składamy głębokie wyrazy współczucia i duchowego wsparcia.

Dyrektor i pracownicy Archiwum Państwowego w Przemyślu

Czytaj więcej o: Z głębokim żalem zawiadamiamy
Przejdź do - Skany%20on-line

Informacja dla użytkowników bazy skany on-line

28 kwietnia 2015

Zapraszamy Państwa do korzystania z kolejnej partii materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych w ramach projektu IV edycji PW KULTURA+. Zdigitalizowane materiały archiwalne pochodzą z zespołu akt 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu. W ramach opisanego zespołu opublikowanych zostało 47335 skanów, pochodzących z 303 jednostek archiwalnych z lat 1586-1947.

Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy skany on-line
Przejdź do - Kultura+

Archiwum Państwowe w Przemyślu zakończyło realizacje projektu pt: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja w ramach IV edycji PW KULTURA+

27 kwietnia 2015

W latach 2014-2015 w Archiwum Państwowym w Przemyślu realizowany był projekt zakładający digitalizację wyjątkowych źródeł historycznych, które posiadają bardzo dużą wartość dla badań z dziedziny historii stosunków wyznaniowych oraz prowadzenia poszukiwań genealogicznych - zespół 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu z lat 1586-1947. Przed rozpoczęciem skanowania materiały archiwalne, w których stwierdzono uszkodzenia mechaniczne oraz mikrobiologiczne zostały poddane interwencjom konserwatorskim tj. dezynfekcja w komorze fumigacyjnej, czyszczenie mechaniczne, podklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, prostowanie. Akta przepakowano w bezkwasowe opakowania ochronne.

Digitalizacji poddano 356 j.a. co dało ponad 64 000 skanów. Zdigitalizowane materiały archiwalne pozwolą zainteresowanych grupom społecznym na dotarcie do poszukiwanych dokumentów bez konieczności korzystania z akt w Archiwum.

Czytaj więcej o: Archiwum Państwowe w Przemyślu zakończyło realizacje projektu pt: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja w ramach IV edycji PW KULTURA+
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20wystawę%20Archiwum%20nie%20jest%20nudne%20–%20ciekawostki%20z%20zasobu%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Przemyślu

Archiwum nie jest nudne – ciekawostki z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu

23 kwietnia 2015

Archiwum Państwowe w Przemyślu informuje, że w dniu 30 kwietnia otwarta zostanie wystawa zatytułowana Archiwum nie jest nudne – ciekawostki z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia przygotowanej ekspozycji stanowiącej dopełnienie tzw. „Półki Archiwisty”, w ramach, której publikowane są wybrane dokumenty z zasobu tutejszego Archiwum. Wśród zaprezentowanych podczas wystawy materiałów, będzie można obejrzeć m.in.: XVII-wieczne rachunki miejskie dotyczące wypłaty kwot katom miejskim, XIX-wieczne przepisy kulinarne, afisze z okresu dwudziestolecia międzywojennego reklamujące usługi wróżbiarzy i chiromantów, a także wiele innych dokumentów stanowiących część zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Poniżej zamieszczamy audycję radiową wyemitowaną przez Polskie Radio Rzeszów dnia 30.04.2015 w ramach audycji Puls Dnia. Autorem nagrania jest Marek Cynkar.

Logo Polskie Radio Rzeszów

Czytaj więcej o: Archiwum nie jest nudne – ciekawostki z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu