Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - AZLK,%20sygn.%20382,%20s.%205

Wiosna Ludów w Galicji 1848 rok

24 kwietnia 2018

Wiosna Ludów w Galicji była wielkim wydarzeniem w historii Europy. W tym roku przypada 170. rocznica jej wybuchu. W społeczeństwie polskim Wiosna Ludów obudziła nadzieje na uzyskanie swobód autonomicznych, głosiła hasła rewolucji społecznej oraz prawa każdego narodu do bytu państwowego. Jej wydarzenia miały decydujący wpływ na zniesienie pańszczyzny w Galicji. W Krakowie, Przemyślu, Sanoku, Rzeszowie i innych miastach galicyjskich odbywały się wielkie demonstracje mieszkańców. 21 marca 1848 we Lwowie utworzono Komitet Narodowy, a następnie Gwardię Narodową, będąca ochotniczą formacją wojskową. W kwietniu powstała reprezentacja polskiego społeczeństwa – Rada Narodowa Centralna we Lwowie, natomiast przedstawiciele Rusinów zorganizowali Główną Radę Ruską.

Zniesienie cenzury i ogłoszenie wolności druku wywołało gwałtowny, kilkumiesięczny rozwój czasopiśmiennictwa w Galicji. Ukazywało się także wiele druków ulotnych. Pojawiło się wiele nowych tytułów, a zasadnicze zmiany w organizacji pracy redakcji stały się później podstawą w kształtowaniu nowoczesnej prasy.

W zespole Archiwum Zamku Leskiego Krasickich pod sygn. 382 zgromadzono wiele druków oraz pism, związanych z wydarzeniami roku 1848. Wśród nich znajdują się m.in.: imienne upoważnienie do zbierania datków na rzecz Rady Narodowej Centralnej oraz pokwitowanie, egzemplarze czasopism, wierszy, petycji, prospektów, wydawanych w 1848 roku.

Czytaj więcej o: Wiosna Ludów w Galicji 1848 rok
Przejdź do -

Pamiętając o zesłanych na Sybir

24 kwietnia 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego  w Przemyślu, Anna Nowak,  jako członek  Komitetu Organizacyjnego Odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy mieszkańców wsi Charytany wywiezionych na Syberię, zaprasza w dniu 1 maja 2018 r  na uroczystości do miejscowości Charytany oraz Miękisz Stary.  Upamiętnieniu wydarzeń związanych z wywózką mieszkańców tych terenów na Sybir będzie towarzyszyło otwarcie wystawy SYBIR W PAMIĘCI MAŁEJ OJCZYZNY. Ekspozycja prezentować będzie materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz dokumenty i fotografie ze zbiorów osób prywatnych.

Czytaj więcej o: Pamiętając o zesłanych na Sybir
Przejdź do - Logo%20Skany%20ON-LINE

Informacja dla użytkowników bazy Skany ON-LINE

12 kwietnia 2018

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu zostały opublikowane reprodukcje kolejnych materiałów archiwalnych. Łącznie udostępnionych zostało 25024 (130 j.a.) skanów z zespołu nr 158 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich (sygnatury: 120, 122-129, 131-156, 158-197, 199-236, 238-254). Wśród tych archiwaliów znajduje się korespondencja Krasickich z osobami, które na trwałe wpisały się w karty historii. Są to listy m.in. poety i geografa Wincentego Pola (sygn. 241) ; księdza Aleksandra Jełowickiego, zwanego „duszpasterzem Wielkiej Emigracji (sygn. 242)  ; poety i powieściopisarza Zygmunta Kaczkowskiego (sygn. 249).

Część prezentowanych materiałów archiwalnych zawiera akta związane z Ignacym Krasickim, bratankiem biskupa Ignacego Krasickiego, zwanego „księciem poetów”. Są to m.in. jego pamiętnik, wypisy z książek, katalog biblioteki w Stratynie, diariusze, księgi dotyczące wydatków i przychodów majątku w Stratynie, listy rodzinne, wspomnienia z podróży, materiały dotyczące numizmatyki oraz kolekcji medali i monet gromadzonych przez Krasickiego.

Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy Skany ON-LINE

A P E L

9 kwietnia 2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NACZELNĄ DYREKCJĘ ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Czytaj więcej o: A P E L
Przejdź do -

W WIELKANOCNYM nastroju

26 marca 2018

Wprowadzając w świąteczny nastrój, zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej Świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Na ekspozycji zaprezentowanej w holu Archiwum Państwowego w Przemyślu znalazly się pocztówki z tematyką wielkanocną oraz wycinki prasowe z okresu międzywojennego. Całość uświetniły ozdoby wykonane przez uczestników WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ przy ul. Sobótki 23 w Przemyślu.

Czytaj więcej o: W WIELKANOCNYM nastroju
Przejdź do -

Z wizytą w archiwach na Ukrainie

26 marca 2018

W dniach 13-15 marca 2018 r. dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu uczestniczyła w spotkaniach z dyrektorami archiwów państowych w Ivano-Frankowsku, Lwowie i Tarnopolu. Celem wizyty było omówienie i uzgodnienie dzialań planowanych do realizacji w 2018 r., w ramach zawartych porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy Archiwum Państwowym w Przemyślu a archiwami ukraińskimi w Tarnopolu i Lwowie oraz uzgodnienie warunków zawarcia umowy z Archiwum Państowym w Ivano-Frankowsku.

Dyrektor Anna Nowak odwiedziła Obowdowe Archiwum Państowe w Tarnopolu (13.03.2018), Obwodowe Archiwum Państowe w Ivano-Frankowsku (14.03.2018) oraz Obwodowe Archiwum Państwowe we Lwowie i Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie (15.03.2018)

fot. Elżbieta Laska
 

Czytaj więcej o: Z wizytą w archiwach na Ukrainie