Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - konferencja

Konferencja "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918"

8 maja 2019

W dniu 7 maja 2019 r. odbyła się konferencja "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918". Wśród wielu wystąpień przedstawiających ciekawe archiwalia i księgozbiory znajdujące się w różnych instytucjach, zostały omówione  również materiały archiwalne znajdujące się w naszym zasobie. Przykładem stała się Kolekcja Heleny Dąbczańskiej przedstawiona przez dr Ewę Grin-Piszczek, pracownika Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Obrady miały miejsce w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej, a Archiwum Państwowe w Przemyślu było jednym ze współorganizatorów.

Czytaj więcej o: Konferencja "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918"
Przejdź do - Annales%20Stanislai

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu

8 maja 2019

W dniach 8-15 maja obchodzimy Tydzień Bibliotek. Warto więc przypomnieć, że w ramach struktury Archiwum Państwowego w Przemyślu działa biblioteka, posiadająca cenne zbiory, gromadząca fachową literaturę z m.in. dziedziny historii, archiwistyki i nauk pokrewnych, wydawnictwa źródłowe , informatory, katalogi, inwentarze zasobów archiwalnych i bibliotecznych w kraju i za granicą, czasopisma archiwalne, historyczne, wydawnictwa regionalne.

Dzieje tworzenia księgozbioru w archiwum przemyskim sięgają końca XIX wieku. Książki gromadzili archiwariusze miejscy. Były one również przekazywane przez burmistrzów miasta, autorów opracowań oraz gminy i magistraty miast. Dzięki darom, wymianie i zakupom księgozbiór systematycznie się powiększał. W 1951 roku, kiedy w Przemyślu utworzono archiwum państwowe, posiadało ono bibliotekę podręczną liczącą 74 pozycje. W roku 1956  komisja likwidacyjna Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przekazała Archiwum 101 pozycji. W 1975 roku biblioteka liczyła już 3 636 tomów książek i czasopism, w 2005 – 25 085 tomów, obecnie – 36 030 tomów. Szczegółowe informacje na temat historii i księgozbioru biblioteki znajdują się w opracowaniu: E. Długosz, Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu, [w:] Dzieje bibliotek przemyskich, pod red. A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 107-114.

Spośród cennych pozycji z zasobu biblioteki Archiwum należy wymienić: zbiór starodruków liczący 115 tomów, publikacje autorstwa Leopolda Hausera, Anatola Lewickiego, Mojżesza Schorra, Tadeusza Troskolańskiego wraz z autografami i dedykacjami autorów.

Katalog zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Przemyślu, uzupełniany na bieżąco, dostępny jest w ramach Katalogu Głównego Bibliotek Archiwów Państwowych KOHA http://koha.archiwa.gov.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl

Najnowsze opracowania dotyczące  działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu, biblioteki Archiwum oraz bibliografii regionalnej opracowane przez pracownika biblioteki to: E. Długosz, Bibliografia Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 1874-2010, Przemyśl 2012 oraz E. Długosz, Przemyślanie. Bibliografia w wyborze, Przemyśl 2018. Powyższe pozycje oraz inne druki wydane nakładem Archiwum Państwowego w Przemyślu i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych można zakupić w bibliotece Archiwum Państwowego w Przemyślu http://www.przemysl.ap.gov.pl/p,105,wydawnictwa

 

Czytaj więcej o: Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu

Powołanie dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu

6 maja 2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał z dniem 6 maja br. na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu Panią Elżbietę Laskę.

Czytaj więcej o: Powołanie dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu
Przejdź do - program%20konferencji

Konferencja naukowa "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918".

18 kwietnia 2019

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza, w dniu 7 maja 2019 r., na konferencję naukową "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918". Wydarzenie organizowane przez Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii UJ, Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego, Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, objęte zostało Patronatem Honorowym Dyrektora Instytutu Historii UJ dra hab. Sławomira Sprawskiego - prof. UJ. Obrady konferencyjne odbędą się w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8, rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Czytaj więcej o: Konferencja naukowa "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918".

Informacja w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

12 kwietnia 2019

Archiwum Państwowe w Przemyślu uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

  • 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy
  • 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy
Przejdź do - Warsztaty%20archiwalne%20SP4%20Przemyśl

Warsztaty archiwalne poświęcone fotografii

4 kwietnia 2019

W dniu 4 kwietnia na warsztatach poświęconych dawnej fotografii gościli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowowej nr 4 w Przemyślu. Młodzież zapoznała się z dawnymi technikami fotografii, przeniosła się do Przemyśla  XIX/XX wieku, gdzie miała styczność z najbardzej znanymi fotografami tamtego okresu: B. Hennerem, , E.T. Jurkiewiczem, H. Hutterem, czy  A. Wysockim. Uczniowie podjęli trud omówienia i rozpoznawania fotografii, dopasowania jej  do konkretnego okresu, oceny  przydatności fotografii  również  jako materiału archiwalnego. Fotografia plenerowa, portretowa czy nawet popularne "selfie" nabrały zupełnie innego znaczenia, sięgającego swoich początków już w I połowie XIX wieku.

 

Czytaj więcej o: Warsztaty archiwalne poświęcone fotografii