Archiwum Państwowe w Przemyślu

Rocznik Historyczno - Archiwalny t. 24

13 grudnia 2016

Rocznik Historyczno-Archiwalny t. 24 2013-2014, red. nacz. Anna Nowak, Przemyśl, AP 2016 s.336, [9] ISSN 1232-7263

Zawartość: Rokita J. G., Tematyka szwedzka na medalach z czasów Zygmunta III Wazy z lat 1587-1631; Tłuczek R., Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu w latach 1939-1944; Kuźniar B., Operacja "Wisła" na terenie województwa rzeszowskiego (przyczyny, przebieg, ocena prawna); Machniak A., Eugeniusz Kondziołka - życie i działalność w Polskich Powstańczych Siłach Zbrojnych; Baryła E., Ukraińskie groby w Przemyślu świadectwem wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia; Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402-1944); Łosowska A., Najstarsze rachunki przemyskie jako źródło nie tylko do dziejów miasta; Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej i jego wartość dla badań naukowych; Kozak Sz., Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski; Dalecki M., Działalność archiwum przemyskiego w zakresie edycji źródeł historycznych z własnego zasobu; Laska E., Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu w działaniach promocyjnych projektu APEX.; Źródła: Dalecki M., Przemyśl 1944-1945 we wspomnieniach prezydenta miasta Tadeusza Porembalskiego. Kronika: Nowak A., Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2013 i 2014 rok; Długosz E., Materiały do bibliografii Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 2013 i 2014; Grin-Piszczek E., Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Przemyślu; Bobowska-Hryniewicz A., Wystawa "Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918. Recenzje i omówienia; Ad Memoriam; Wydawnictwa AP w Przemyślu (w sprzedaży); Zasady publikowania w "Roczniku Historyczno-Archiwalnym"; Wykaz autorów.

                                                                                                                                                                                                                        Cena 20 zł

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-13
Data publikacji:2016-12-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Emilia Długosz
Liczba odwiedzin:8261

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-15 08:36:11Emilia Długoszmała literaRocznik Historyczno - Archiwalny t. 24
2016-12-13 14:44:36Emilia DługoszCenaRocznik Historyczno - Archiwalny t. 24
2016-12-13 13:58:06Emilia DługoszRocznik Historyczno-Archiwalny T. 24Rocznik Historyczno - Archiwalny t. 24