Jesteś tutaj: Start / Wydawnictwa

Wydawnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Unia brzeska i jej konsekwencje

8 lipca 2016

Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu: Katalog wystawy 8-30 czerwca 2016 r., Wstęp i opracowanie katalogu Anna Krochmal, Przemyśl 2016, ss. 87, il., bibliogr., ISBN 978-83-88172-63-2

cena 10 zł

Archeion t. 116

12 lutego 2016

Archeion t. 116, red. nacz. Władysław Stępniak, Warszawa 2015, ss.761  ISSN 0066-6041 

cena 75 zł

Archeion t. 115

29 stycznia 2016

Archeion t. 115, red. nacz. Władysław Stępniak, Warszawa 2014, ss.778  ISSN 0066-6041 

cena 79 zł

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i Współczesność

19 stycznia 2016

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i Współczesność. praca zbiorowa pod redakcją J. Motyki i G. Klebowicza,  wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2015, ss. 275, ISBN 978-83-61329-13-8, 978-83-88172-59-5

Zawartość:

Zaborniak S., Wkład TG "Sokół" w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich przed 1914 r.; Kuchciak A., Kuchciak M., Działalność gniazd TG Sokół w Okręgu IV Przemyskim; Duma M., Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przemyślu w 130. rocznicę powstania; Motyka J., Udział duchowieństwa obrządku łacińskiego w działalności PTG "Sokół" w Przemyślu w l. 1885 - 1939; Pudłocki T., Wkład Towarezystwa Gimanistycznego "Sokół" w Przemyślu w życie kulturalne miasta przed I wojną światową; Oleszek R., Rola przedstawicieli zawodów prawniczych  w tworzeniu ruchu społecznego jakim było TG "Sokół" w Przemyślu do 1939 roku - próba oceny zjawiska; Wierzbieniec W., Potaczek J. E., PTG "Sokół" w Jarosłąwiu w okresie II Rzeczypospolitej; Świt J. J., TG "Sokół" w Sieniawie - zarys monograficzny organizacji z uwzględnieniem udziału jego członków w Legionach; Sebastiański P., Powstanie Towarzystwa Gimanstycznego "Sokół" w Sanoku i jego struktura organizacyjna; Szajna G., Sylwetki prekursorów szermirki w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół", ich działalność dydaktyczna i organizacyjna; Poznański G., Sokole korzenie przemyskiej akrobatyki sportowej; Bielec G., Rozwój fitness w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Rzeszowie (2008 - 2013); Nowak A., Źródła do historii Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przemyślu w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu; Chorążykiewicz P.,  Dokumenty dotyczące PTG "Sokół" ze zbioru Tadeusza W. Dobrowolskiego; Klebowicz G., Obchody 130. rocznicy powstania PTG "Sokół" w Przemyślu 

Cena: 15 zł

Przejdź do - 100 lat harcerstwa przemyskiego

100 lat harcerstwa przemyskiego

27 marca 2015

100 lat harcerstwa przemyskiego: praca zbiorowa, red. Anna Nowak, Przemyśl 2010 ss. 191. Album wydany z okazji 100-lecia harcerstwa przemyskiego.

Zawartość: Nowak A., Wprowadzenie; Włodek L. M., Orlęta Przemyskie - walka harcerstwa przemyskiego o niepodległość Polski 1908 - 2008; Kozimala I., Przemyski Hufiec harcerek i harcerzy 1920 - 1944; Czenczek S., Służba Bogu i Polsce - czyli posługa duszpasterska w harcerstwie przemyskim; Błoński A., "Nieprzetarty szlak" w dziejach harcerstwa przemyskiego w latach 1955 - 1985;Włodek L. M., Początki skautingu i harcerstwa w Przemyślu 1908 - 1918; Włodek M. J., Wybór tekstów źródłowych do początków i walki harcerstwa przemyskiego o niepodległość Polski w latach 1908 - 1918; Wykaz źródeł i bibliografia

Cena: 30 zł

Przejdź do - Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla

Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla

27 marca 2015

Teresa Mrozek, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu: inwentarz zespołu archiwalnego 1833-1989, Przemyśl 2001 ss.XII,696, 12 tabl.il.,

Cena: 30 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-01
Data publikacji:2015-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:80214