Strona główna Opracowywanie zasobu Ostatnio opracowane zespoły
Ostatnio opracowane zespoły Drukuj

 

Zespoły opracowane w roku  2012

 

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

49

Rejonowy Urząd   Likwidacyjny

w Przemyślu

[1905-1943] 1944-1951 [1952-1958]

1146

Gminna Rada Narodowa w Chłopicach

1973-1990

1639

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej

Najświętszej Marii Panny

i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu

1889-1902 [1937, 1946,1951-1954, 1959-1963, 1965, 1972]

1650

Medyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu

1961-2002

1730

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zarzeczu

1891-1905

2002

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Publicznych Szkół Powszechnych w Rudniku nad Sanem

1929-1931

2102

Parafia Greckokatolicka w Szczutkowie

1836, 1843, 1846-1937

2115

Parafia Greckokatolicka w Ułazowie

1776-1945

2211

Średnia Szkoła im. Mołotowa

w Przemyślu

1939-1940 [1957-1959, 1961, 1964]

2224

C.K. Sąd Powiatowy w   Strzyżowie

 

[1843, 1848-1868]

1869-1918 [1919-1944]

2324

Urząd Gminy w Chłopicach

1973-1990

2325

Koło Towarzystwa  Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Przemyślu

1928-1929, 1932-1939

2326

Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu

1869, 1885-1887,

1890-1896

2327

Biblioteka Urzędników   Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie Sekcja IV w Przemyślu

1900-1901, 1906-1927

2328

Komitet Diecezjalny Opieki nad sierotami obrządku łacińskiego w Przemyślu

1915-1919,   1922

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2012

 

Zespół nr 2211 Średnia Szkoła im. Mołotowa w Przemyślu

 

Zespół zawiera dokumentację placówki szkolnej szczebla średniego, funkcjonującej w prawobrzeżnej części Przemyśla okupowanej w latach 1939-1941 przez Związek Sowiecki. Z materiałów o podobnym charakterze, w Archiwum Państwowym w Przemyślu zachowały się tylko niekompletne archiwalia kilku szkół niższego szczebla organizacyjnego.

W zespole znajduje się 11 jednostek o rozmiarze 0,13 mb., obejmujących akta z lat 1939-1940 [1957-1959, 1961, 1964]. Większość z nich to dokumentacja przebiegu i wyników nauczania, którą stanowią katalogi klasowe wraz z dziennikami lekcyjnymi. W rubryce „uwagi” katalogów klasowych m.in. znajdują się niekiedy adnotacje o aresztowaniach rodziców uczniów lub o przejściach uczniów przez graniczną rzekę San do lewobrzeżnej części Przemyśla okupowanej przez nazistowskie Niemcy. W skład zespołu wchodzą także nieliczne wykazy i dokumenty dotyczące uczniów.

 

Zespół nr 2236 Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu

 

Zespół obejmuje 7 jednostek inwentarzowych (0,04 mb.) pochodzących z lat 1869, 1885-1887, 1890-1896. Kasyno Mieszczańskie w Przemyślu zostało założone w 1869 roku „dla zabawy towarzyskiej. Zabawą taką będzie czytanie dozwolonych czasopism i dzieł treści politycznej, humorystycznej, przemysłowej i naukowej, gry dozwolone w karty, bilard, szachy itp. rozmowy i produkcje muzykalne, przeważnie przez samych członków wyprawiane”. Kasyno posiadało również bogaty księgozbiór. W zespole znajdują się m.in. statuty Kasyna, miesięczne listy składek członkowskich, księga zawierająca ewidencję członków Kasyna i składek członkowskich z lat 1893-1896 oraz materiały związane z obchodami 25-lecia założenia Kasyna.

 

Zespoły opracowane w roku  2011

  

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

330

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu

[1855-1874] 1875-1978

1151

Gminna Rada Narodowa w Roźwienicy

1973-1990

1652

Materiały Jana Smołki

1893, 1904-1938, 1944 [1955]

2000

Materiały rodziny   Bogusiewiczów

1896-1956, 1960-1961,

1965-1966, 1972

2022

Parafia Greckokatolicka w Cewkowie

1785-1946

2047

Parafia Greckokatolicka w Korytnikach

1776-1945

2081

Parafia Greckokatolicka w Pielni

1797-1861, 1892-1916

2092

Parafia Greckokatolicka w Sanoku

1771, 1784-1920, 1923

2131

Akta stanu cywilnego   Parafii Greckokatolickiej w Zyndranowej

1784-1856, 1895, 1935-1941

2230

Akta stanu cywilnego  Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Oleszycach

1813-1903, 1938

2275

Materiały rodziny  Skibniewskich i Dębickich

1901, 1914, 1917,

1921-1924, 1928-1963

2276

Urząd Gminy w Roźwienicy 

1973-1990

2284

Materiały ks. Władysława   Sarny

1850-1860, 1863-1865, 1880, 1889, 1893, 1901,1905-1908,   1913,1924-1928

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2011

 

Zespół nr 1652 Materiały Jana Smołki

 

Zespół stanowi spuściznę archiwalną Jana Smołki (1882-1946) − historyka, archiwisty, wydawcy źródeł historycznych i działacza społecznego, który przez szereg lat mieszkał i pracował w mieście Przemyślu. Był nauczycielem, a od 1925 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 r., dyrektorem II Państwowego Gimnazjum w Przemyślu. Stanowisko dyrektora tej szkoły zajmował także po zakończeniu wojny, do roku 1946. W latach 1920-1946 pełnił równocześnie społecznie funkcję kierownika Archiwum Miejskiego w Przemyślu. Prowadził również działalność w szeregu stowarzyszeniach i organizacjach społecznych (m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwie Dramatycznym im. A. Fredry, Związku Harcerstwa Polskiego). Był autorem kilku publikacji z zakresu historii i archiwistyki, z których najbardziej znaną i nadal uważaną za wartościową stanowi wydany w 1927 r. „Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla”.

Spuściznę archiwalną Jana Smołki tworzą archiwalia z lat 1893, 1904-1938, 1944 [1955] przechowywane w 38 jednostkach archiwalnych o rozmiarze 0,14 mb. Obejmują one materiały naukowe (notatki, wypisy z książek, odpisy i streszczenia dokumentów archiwalnych z XV-XIX w. dotyczących miast Przemyśla i Jarosławia), materiały związane z działalnością publiczną i społeczną, dokumenty osobiste (w tym dotyczące przebiegu nauki, służby wojskowej i pracy zawodowej), listy i pisma otrzymywane od osób prywatnych i instytucji oraz materiały osób obcych.

 

Zespół nr 2000 Materiały rodziny Bogusiewiczów

 

Zespół zawiera akta związane z Franciszkiem (1859-1937) i Bronisławą (1861-1939) Bogusiewiczami oraz ich dziećmi: Adamem (1889-ok. 1914-1916), Stefanem (1896-1960), Stanisławą (1898-1981) i Heleną (1900-1919). W zespole znajdują się także akta męża Stanisławy Bogusiewicz – Władysława Osińskiego (1896-?). Akta zachowane w zespole pochodzą z lat 1896-1956, 1960-1961, 1965-1966, 1972. Rozmiar zespołu wynosi 216 jednostek inwentarzowych (0,40 mb.).

W zespole znajduje się znaczna liczba fotografii (623 sztuki) związanych z rodziną Bogusiewiczów, Władysławem Osińskim (mężem Stanisławy zd. Bogusiewicz), a także z nierozpoznanymi osobami. Są to fotografie związane m.in. z pracą zawodową członków rodziny Bogusiewiczów, ich życiem codziennym (z pobytu z Przemyślu, Chełmie, Krzemieńcu i Rzeszowie), fotografie przedstawiające sceny rodzajowe oraz krajobrazy.

 

Zespół nr 2284 Materiały ks. Władysława Sarny

 

Zespół zawiera materiały związane z osobą księdza Władysława Sarny (1858-1929), historyka i etnografa. Zespół obejmuje 43 jednostki inwentarzowe (0,08 mb.) z lat 1858-1860, 1863-1865, 1880, 1889, 1893, 1901, 1905-1908, 1913, 1924-1928. W zespole znajdują materiały związane z działalnością pisarską ks. Władysława Sarny, dotyczące poszczególnych miejscowości (materiały do publikacji „Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym”, „Dzieje diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego”, Opis powiatu jasielskiego”) oraz materiały odnoszące się do pełnienia przez niego posługi duszpasterskiej i funkcji kościelnych.

 

Zespoły opracowane w roku  2010

  

Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

329

Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemyślu

1912-2001

1167

Gminna Rada Narodowa w Starym   Dzikowie

1973-1990

1372

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Jarosławiu z siedzibą w Szówsku

1988-1996

1645

Teki Zygmunta Felczyńskiego

[1883-1919]  1921-1941, 1944-1950, 1957-1980 [1990]

1674

Sąd Grodzki Przemyski

1762-1766,  1776, 1781, 1787

1903

Szkoła Podstawowa w Przemyślu-Lipowicy

1944-1953, 1957-1973

1911

Materiały rodziny Porembalskich

[1790, 1844-1848] 1896-1971 [1975-1988]

2028

Parafia Greckokatolicka w Dębnie

1565, 1765-1782, 1784-1945

2089

Parafia Greckokatolicka w Rozbórzu Okrągłym

1785-1944

2199

Materiały Janiny Dryś

1924-1925, 1928, 1931-1936, 1940, 1946-1948, 1953, 1957-1958, 1963-1965, 1976, 1980-1991 [1995]

2236

Kolekcja Heleny Dąbczańskiej

1750, 1758, 1766, 1771, 1783-1786, 1789-1794, 1797, 1802-1810, 1813-1815,  1821-1823, 1826-1831, 1834, 1838, 1846-1851, 1857-1860, 1863-1867, 1888, 1899

2238

Akta rodziny Rozwadowskich

1790,   1803-1806, 1819-1827, 1837-1839, 1846, 1856-1858, 1870, 1892 [1937]

2239

Materiały Wiktora Pitscha

1900-1908, 1912, 1919-1921, 1924-1932, 1935-1942

2243

Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach

1615, 1633, 1638, 1640-1645, 1667, 1703, 1718, 1722-1732, 1737-1760, 1765-1872, 1928

 2250

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy wyznaniowej w Stryju

1858-1871, 1877, 1879-1881, 1889, 1894-1917, 1925 

2251

Materiały rodziny Schallerów

1905, 1911-1916, 1921-1924, 1928, 1933-1934, 1938-1939, 1945-1950, 1960

2252

Materiały Władysława Grabowskiego

1907, 1919-1921, 1927, 1931-1937, 1942, 1945-1979

2271

Materiały Stefana Fedaczyńskiego

 

[1905, 1912] 1921-1937

2272

Materiały dra Jana Juliana Szpytkowskiego

1906-1907,  1910-1913, 1922, 1926-1939, 1941

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2010

 

Zespół nr 1645 Teki Zygmunta Felczyńskiego

 

Zespół zawiera materiały związane z działalnością i życiem Zygmunta Felczyńskiego – autora opracowań dotyczących życia kulturalnego i społecznego Przemyśla (m.in. „Fredreum i inne teatra przemyskie”, „100 lat Banku Rzemieślników i Rolników w Przemyślu”, „500 lat szpitalnictwa w Przemyślu 1461-1964”), kolekcjonera.

Zachowane w zespole akta pochodzą z lat [1883-1919] 1921-1941, 1944-1950, 1957-1980 [1990]. Z lat 1883, 1889-1890, 1904-1905, 1908-1913, 1917-1919 pochodzą materiały dotyczące przemyskich instytucji i stowarzyszeń, gromadzone przez Z. Felczyńskiego. Zespół tworzy 167 jednostek inwentarzowych (0,60 mb.) W zespole zachowały się także medale, odznaczenia oraz odznaki Z. Felczyńskiego oraz plakietki i gwoździe do sztandaru stanowiące część jego kolekcji.

 

Zespół nr 1674 Sąd Grodzki w Przemyślu

 

 Akta znajdujące się w zespole pochodzą z lat 1762-1766, 1776, 1781, 1787. Terytorium działalności sądu grodzkiego przemyskiego pokrywało się z granicami powiatu przemyskiego leżącego w ziemi przemyskiej. Sąd został powołany do rozstrzygania spraw karnych ogółu szlachty z całej ziemi przemyskiej, a także spraw cywilnych szlachty nieosiadłej.

W zespole znajdują się 2 jednostki inwentarzowe (0,03 mb.) W sygn. 1 znajduje się dokładny opis spraw toczonych przed sądem grodzkim przemyskim w latach 1762-1766. Sygn. 2 tworzą pisma kierowane do sądu grodzkiego po roku 1772 z prośbą o wydanie poświadczeń. Pochodzą one z lat 1776, 1781.

Większość akt grodzkich przemyskich obecnie przechowywana jest w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie – zespół ten liczy 2718 jednostek archiwalnych z lat 1462-1784.

 

Zespół nr 1911 Materiały rodziny Porembalskich

 

 Zespół archiwalny Materiały rodziny Porembalskich obejmuje spuścizny archiwalne Jana Porembalskiego (1871-1965) − emerytowanego sędziego, społecznika i pamiętnikarza oraz inż. Tadeusza Porembalskiego, syna Jana (1896-1971) − naftowca, Prezydenta Miasta Przemyśla, społecznika i pamiętnikarza. Archiwalia wchodzące w skład obu spuścizn pochodzą z lat [1790, 1844-1848] 1896-1971 [1975-1988] i liczą 61 jednostek inwentarzowych (0,40 mb.).

Spuścizna archiwalna Jana Porembalskiego zawiera prace wspomnieniowe jego autorstwa związane z dziejami miasta Przemyśla i regionu przemyskiego, korespondencję rodziny Porembalskich i osób z nią spokrewnionych, a także fotografie rodzinne. W skład spuścizny Tadeusza Porembalskiego wchodzą natomiast głównie napisane przez niego prace naukowe z zakresu górnictwa i wiertnictwa naftowego oraz wspomnienia, jak również materiały związane z jego pracą zawodową i działalnością wynalazczą. Ponadto zachowały się jego dokumenty osobiste dotyczace przebiegu nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korespondencja oraz fotografie.

W spuściźnie T. Porembalskiego na szczególną uwagę zasługują cenne dla historii przemysłu naftowego materiały, które stanowią: wspomnienia, życiorysy górników i osób związanych z wiertnictwem (od lat 70. XIX wieku, aż do lat 60. XX wieku), opisy maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z ich rysunkami technicznymi i fotografiami oraz artykuły naukowe dotyczące wiertnictwa.

 

Zbiór nr 2236 Kolekcja Heleny Dąbczańskiej

 

Zbiór zawiera druki ulotne oraz dokumenty gromadzone przez znaną kolekcjonerkę Helenę Dąbczańską (1863-1956), twórczynię bogatych zbiorów artystycznych, historycznych i bibliotecznych.

Zbiór tworzy 120 jednostek inwentarzowych (0,15 mb.) Zachowane materiały pochodzą z lat 1750, 1758, 1766, 1771, 1783-1786, 1789-1794, 1797, 1802-1810, 1813-1815, 1821-1823, 1826-1831, 1834, 1838, 1846-1851, 1857-1860, 1863-1867, 1876, 1888, 1899. Kolekcja zawiera druki ulotne (o tematyce prawnej i politycznej wydawane w Rzeczypospolitej, rozporządzenia i odezwy władz austriackich, druki związane z ruchami narodowowyzwoleńczymi i powstaniami, druki wydawane przez stowarzyszenia w Krakowie, druki wydawane w Sanoku i okolicy, wiersze i utwory literackie, ulotki, zawiadomienia, obwieszczenia, druki okolicznościowe, wiersze, fragmenty i strony tytułowe czasopism) oraz dokumenty związane z rodziną Witkowskich.

 

Zespół nr 2243 Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach

 

Kopyczyńce to miasto leżące obecnie na terenie Ukrainy, w obwodzie tarnopolskim. Zespół Parafia Rzymskokatolicka w Kopyczyńcach stanowi 67 jednostek inwentarzowych (0,25 mb.) pochodzących z lat 1615, 1633, 1638, 1640-1645, 1667, 1703, 1718, 1722-1732, 1737-1760, 1765-1872, 1928. W zespole znajdują się akta dotyczące spraw majątkowych, organizacyjnych i administracyjnych parafii, m.in. kopie i odpisy dokumentów fundacyjnych i erekcyjnych, dokumenty związane z wizytacjami dekanatu i parafii, opisy stanu i dochodów parafii, akta spraw sądowych prowadzonych z właścicielami dóbr Kopyczyńce w XVII w. oraz ich odpisy, sprawy sądowe dotyczące majątku i dochodów parafii.

 

 

Zespoły opracowane w roku 2009

 

 Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

1268

Wojewódzka Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Przemyślu

1976-1991

1337

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Przeworsku

[1960-1961] 1962-1975

1354

C.K. Sąd Powiatowy we Frysztaku

1875, 1880-1902, 1909-1910, 1914-1918 [1919-1930, 1934, 1936-1937]

1901

Szkoła Podstawowa nr 12 w Przemyślu

[1951-1957] 1958-1969

1918

Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

XVII-XX w.

1940

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Nisku

[1952] 1953-1962

2001

Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Sieniawie

1869-1887, 1891-1900 [1924]

2033

Parafia Greckokatolicka w Grabie

1925-1935

2077

Parafia Greckokatolicka w Odrzechowej

1777-1898, 1930-1939, 1941-1943

2141

Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubiecku

1964-1971

2150

Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pikulicach

1965-1972

2164

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Przemyślu

1968-1977, 1979-1985

2166

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Przemyskich Fabryk Mebli w Przemyślu

1976-1989

2167

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Mięsnych w Przemyślu

1958-1962, 1972-1989

2171

Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Przemyślu

1975-1989

2182

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przemyślu

[1947-1948] 1949-1959

2196

Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żohatynie

1965-1971

2198

Materiały Marii Wojciechowskiej

1924, 1930-1934, 1936-1937, 1945, 1949, 1957-1958, 1967, 1976, 1981, 1983-1999

2219

Materiały Tadeusza Troskolańskiego

1910-1912, 1922

2222

Materiały Antoniego i Jana Deblessemów

1916, 1919-1920, 1937, 1940 [1990]

2229

Komunalna Kasa Oszczędności powiatu brzeżańskiego w Brzeżanach

1937

2234

Akta rodziny Dobrzańskich

1678, 1702, 1786, 1791, 1821, 1830, 1903

2235

Akta rodziny Szumełdów

1895, 1904-1905, 1909-1913, 1917, 1921-1925, 1928, 1932-1933, 1936-1944, 1950-1952, 1961-1962, 1997-1999

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2009

 

Zbiór nr 1918 Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie AP w Przemyślu

 

Zbiór akt rodzino-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu z XVII-XX wieku tworzą akta rodzin oraz właścicieli majątków ziemskich: Marii Bocheńskiej, Borzęckich, Wiktorii Chwapil, Czackich, Humnickich, Macieja Jabłonowskiego, Feliksa Karnickiego, Konopków, Kuczkowskich, Jadwigi Łubieńskiej, Stefanii Przedrzymirskiej, Seweryna Zaremby Skrzyńskiego, Stadnickich, Szadurskich, Trzecieskich, Witkowskich oraz nieznanej właścicielki ziemskiej z okolic Przemyśla. Zbiór tworzy 102 jednostek inwentarzowych (0,30 mb.).

Wchodzące w skład zbioru akta dotyczące poszczególnych osób i rodzin właścicieli ziemskich odnoszą się w większości do spraw własnościowych i finansowych dóbr do nich należących lub przez nich dzierżawionych. W mniejszej ilości w zbiorze zachowały się również dokumenty osobiste, korespondencja, plany sytuacyjne i fotografie. Szczególną wartość posiadają akta rodziny Trzecieskich, które stanowi, sporządzony po 1608 roku, kopiariusz zawierający ugody, nadania oraz przywileje dotyczące rodziny Trzecieskich i ich dóbr.

 

 Zespół nr 2234 Akta rodziny Dobrzańskich

 

Zespół zawiera akta związane z rodem Dobrzańskich, wywodzącym się z miejscowości Dobra w Ziemi Sanockiej. Akta zachowane w zespole pochodzą z lat 1678, 1702, 1786, 1791, 1821, 1830, 1903 i stanowią 8 jednostek inwentarzowych (0,07 mb.) Wśród nich znajdują się m.in. akta spraw procesowych między Dobrzańskimi a Józefem Mniszchem, spis dokumentów dotyczących dóbr należących do Dobrzańskich. Szczególnie cenny jest akt nobilitacji Michała i Jana Dobrzańskich (1830 rok), a także dyplom nadania tytułu doktora praw Józefowi Dobrzańskiemu z Przemyśla (1903 rok).

 

Zespół nr 1774 Materiały Wandy Kaput

 

Zespół stanowi spuściznę archiwalną po archiwistce i pracowniku naukowym – mgr Wandzie Kaput, długoletniej pracownicy archiwów państwowych w Przemyślu i Krakowie w latach 1952-1984. Akta zachowane w zespole pochodzą z lat [1832-1922] 1924, 1931-2004 i stanowią 753 jednostki inwentarzowe (4,50 mb.) W zespole znajdują się rękopisy oraz maszynopisy prac W. Kaput oraz materiały warsztatowe, materiały związane z jej pracą w archiwach w Przemyślu i Krakowie oraz w stowarzyszeniach, organizacjach społecznych i towarzystwach naukowych. Spuściznę tworzą ponadto dokumenty z okresu nauki szkolnej i pracy zawodowej, korespondencja, życiorysy i wspomnienia, recenzje prac W. Kaput oraz materiały związane z jej rodziną. Zachowały się również liczne materiały osób obcych (m.in. związane archiwistyką i archiwoznawstwem, z historią regionu, historią i ustrojem miast).

 

Zespół nr 2219 Materiały Tadeusza Troskolańskiego

 

Zespół ten stanowi spuściznę archiwalną po Tadeuszu Troskolańskim – historyku, pedagogu i archiwiście. Zachowane w nim akta obejmują 11 jednostek inwentarzowych (0,06 mb.) i pochodzą z lat 1910-1912, 1922.  

W zespole znajduje się rękopis pracy Troskolańskiego „Zarys historii literatury powszechnej” oraz materiały związane z jego pracą na stanowisku archiwariusza miejskiego – podania, pisma, protokoły.

 

Zespoły opracowane w roku 2008

 

 Nr zespołu

Nazwa zespołu

Daty skrajne

168

Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Przemyślu

1952-1975

169

Miejski Komitet Frontu Narodowego w Przemyślu

1952, 1954-1959

328

Szkoła Podstawowa nr 3 w Przemyślu

 

1889-2004

543

Gminna Rada Narodowa

w Skołoszowie

1973

1157

Gminna Rada Narodowa

w Krasiczynie

1973-1990 [1991]

1158

Gminna Rada Narodowa

w Krzywczy

1973-1990

1198

Komitet Miasta i Powiatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

w Przemyślu

[1941, 1948-1958] 1959-1975

1201

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

w Przemyślu

1975-1989

1811

Związek Zawodowy Metalowców Rada Zakładowa Zakładu Maszyn

Budowlanych w Lubaczowie

1965-1981

1931

Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu

Terenowego Rada Zakładowa Zakładów Przemysłu Terenowego

w Przemyślu

[1951] 1956-1976

[1977-1979]

1932

Związek Zawodowy Chemików Rada

Zakładowa przy Zakładach Chemii

Gospodarczej „Pollena-Astra”

w Przemyślu

1976-1981

1942

Akta miasta Płazowa

1699-1705, 1709,

1711-1740,

1774-1854,

1867-1869

1972

Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Horyńcu

1955-1956,

1958-1967

1980

Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Birczy

1959-1969

1996

Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wyszatycach

1960-1970

1997

Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Żurawicy

1961-1966,

1968-1970, 1972

1999

Materiały Konrada Wysockiego

1864, 1868-1877, 1881

2006

Urząd Gminy w Krasiczynie

 

1973-1990

2007

Urząd Gminy w Skołoszowie

 

[1972] 1973 [1974]

2133

Urząd Gminy w Krzywczy

 

1973-1990 [1991]

2160

Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Węzła Polskich Kolei Państwowych

Żurawica-Przemyśl-Medyka

1963-1986, 1988

2165

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Przemyskiej Wytwórni Win „Pomona”

w Przemyślu

1951, 1954-1955, 1959-1968,

1970-1989

 

 

Najciekawsze archiwalia opracowane w roku 2008

 

 

Zespół nr 1942 Akta miasta Płazowa

 

Zespół ten zawiera akta z lat 1699-1705, 1709, 1711-1740, 1774-1854, 1867-1869. Stanowią go cztery księgi miejskie Płazowa (0,12 mb.). Karol Notz dokonując rejestru zabytków Płazowa w 1906 roku stwierdził, że w skrzynce na chórze starej cerkwi znajdowało się wiele cennych i ważnych akt. Wymienił m.in. „protokoły radzieckie od 1699 do 1740, księgę miejską od 1833 do 1854 r.” – prawdopodobnie były to księgi obecnie znajdujące się w zespole. W księgach znajdujących się obecnie w zespole dokonywano wpisów dotyczących kupna i sprzedaży gruntów w Płazowie. Przy każdej z transakcji obecni byli przedstawiciele władz miejskich: burmistrz oraz ławnicy zwani przysiężnikami. W dwóch księgach (sygn. 3, 4) zachowały odciski pieczęci miasta Płazowa.

 

Zbiór nr 1999 Materiały Konrada Wysockiego

 

Zbiór stanowią archiwalia związane z Konradem Wysockim (1838-1897) – uczestnikiem powstania styczniowego, działaczem emigracyjnym, sekretarzem Rady Powiatowej w Przemyślu, pochodzące z lat 1863-1877, 1881. Zbiór obejmuje 22 jednostki inwentarzowe – 0,04 mb. W zbiorze znajdują dokumenty osobiste Konrada Wysockiego (m.in. akta związane z wykonywaniem zawodu fotografa, pismo do C.K. Namiestnictwa wraz z załącznikiem – życiorysem), jego korespondencja związana z działalnością w czasie powstania styczniowego i w okresie pobytu w Szwajcarii oraz druki i kopie listów innych osób.

Zob. także: Ewa Grin-Piszczek, Konrad Piotr Wysocki, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. I, Przemyśl 2009, s. 158-160.

Poprawiony: piątek, 19 lipca 2013
 

skany on-line

szukajwarchiwach.pl

Archiwa rodzinne

Półka Archiwisty

ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 670-35-38, fax (+48 16) 670-76-34
e-mail:
Copyright © 2015. Archiwum Państwowe w Przemyślu.