Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Fotografia%20przedstawiająca%20seminarzystów%20prof.%20F.%20Bujaka;%20wśród%20nich%20K.%20Arłamowski;%20Zbiór%20fotografii...,%20sygn.%20876/13/406

Rocznica urodzin Kazimierza Arłamowskiego

17 września 2020

120 lat temu (20 IX 1900 r.) w Nadwórnej urodził się Kazimierz Arłamowski – historyk, pedagog, działacz społeczny i polityczny, a przede wszystkim archiwista, długoletni dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu (w latach 1952-1970), autor wielu opracowań z zakresu historii miasta Przemyśla. Jego zasługą jest zorganizowanie sieci archiwów państwowych w południowo-wschodniej Polsce. Arłamowski zaliczany jest do grona czołowych  polskich archiwistów.

W czasie pracy i pobytu w mieście nad Sanem w latach 1927-1939, 1947-1972 Arłamowski prowadził działalność naukową, a także społeczną. Należał do towarzystw naukowych: Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Problematyka jego prac badawczych dotyczyła historii gospodarczej, historii miasta Przemyśla i ziemi przemyskiej, źródłoznawstwa, archiwistyki i archiwoznawstwa.

Do jego najważniejszych prac dotyczących Przemyśla należą: Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce, Przemyśl 1931; Rozwój przestrzenny Przemyśla, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XV: 1953; Stosunki społeczno-gospodarcze w Przemyślu staropolskim od końca wieku XIV do roku 1772, [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, cz. 1, Rzeszów 1976.

Kazimierz Arłamowski zmarł 9 VII 1982 r. w Krakowie. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu znajduje się jego spuścizna, zawierająca m.in. dokumenty osobiste oraz materiały warsztatowe.

 

Czytaj więcej o: Rocznica urodzin Kazimierza Arłamowskiego
Przejdź do - akcja%20#lightforbelarus

Akcja "Światło dla Białorusi" #lightforbelarus

11 września 2020

Archiwum Państwowe w Przemyślu przyłącza się do symbolicznego wspólnotowego gestu solidarności, poprzez wywieszenie flagi narodowej Białorusi, aby okazać wsparcie w walce o demokrację i szacunek dla wartości obywatelskich.

Przygotowana na najbliższy weekend akcja #lightforbelarus będzie polegać na iluminacji siedzib i obiektów instytucji kultury oraz budynków użyteczności publicznej w całej Polsce oraz w Europie i na świecie kolorami historycznej, biało-czerwono-białej flagi Białorusi. W Polsce inicjatorami akcji są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury.

                                                             

Czytaj więcej o: Akcja "Światło dla Białorusi" #lightforbelarus
Przejdź do - Warsztaty%20genealogiczne%20w%20ramach%20projektu%20

Warsztaty genealogiczne w ramach projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej"

28 sierpnia 2020

Czym jest genealogia?, Co to jest drzewo genealogiczne i jak je stworzyć? Odpowiedzi na te pytania staramy się udzielić podczas prezentowanych w formie on-line warsztatów genealogicznych. Przygotowane zostały w ramach cieszącego się popularnością projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej" a ich celem jest ukazanie, że każdy z nas może zostać rodzinnym archiwistą.

Warsztaty dostępne są  na kanale youtube Archiwum: https://www.youtube.com/watch?v=fdICkKfipmc

Czytaj więcej o: Warsztaty genealogiczne w ramach projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej"
Przejdź do - Zbiór%20akt%20rodzinno-majątkowych,%20sygn.%2043,%20s.%201%20List%20Faustyna%20Malinowskiego%20do%20Barbary%20z%20Dembińskich%20Czackiej%20dotyczący%20spraw%20dóbr%20Łaszków%20i%20Kohylno

225 lat temu urodził się Tadeusz Czacki

25 sierpnia 2020

225 lat temu (28 VIII 1765 r. w Porycku ) urodził się Tadeusz Czacki - działacz oświatowy i gospodarczy, reformator szkolnictwa, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, numizmatyk, członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 Maja, twórca Biblioteki Poryckiej i Liceum Krzemienieckiego.

W zasobie Archiwum Państwowego znajdują się materiały związane z majątkami Tadeusza Czackiego i jego żony – Barbary z Dembińskich Czackiej. Były to: dziedziczny rodzinny majątek Czackich – Poryck, a także wsie Kohylno i Łaszków. Są to m.in. listy zarządcy majątku Faustyna Malinowskiego do Barbary z Dembińskich Czackiej dotyczące spraw dóbr Łaszków i Kohylno z 1826 roku; kopie pism żony Tadeusza Czackiego do cara Mikołaja I oraz do Karola Pilchowskiego – kapitana powiatu włodzimierskiego w sprawie dóbr poryckich z 1826 r.; poświadczenia księdza Bazylego Podobińskiego potwierdzające pobranie prowizji od starosty nowogródzkiego Tadeusza Czackiego z lat 1798-1799.

Tadeusz Czacki jest patronem jednego z placów położonych w centrum Przemyśla. W okresie międzywojennym przy placu Czackiego znajdowały się: kościół pojezuicki oraz budynek „starego gimnazjum” (w którym do 1895 r. mieściło się C.K. Wyższe Gimnazjum), drukarnia Jana Łazora, pałac biskupów greckokatolickich oraz budynek klasztoru OO. Franciszkanów. Według „Wykazu ulic, domów i placów w mieście Przemyślu” z 1932 r. przy placu Czackiego stał jeden dom prywatny, będący własnością Daniela Haasa.

Z okresu międzywojennego pochodzi, znajdująca się w zasobie Archiwum, fotografia, która przedstawia widok z placu Czackiego na zabudowania klasztoru OO. Franciszkanów.

Czytaj więcej o: 225 lat temu urodził się Tadeusz Czacki

Informacja dla użytkowników korzystających z materiałów archiwalnych w czytelni

24 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia regionalizacją i dodatkowymi obostrzeniami w powiatach z największym przyrostem zakażeń na COVID-19 oraz w związku z zakwalifikowaniem ponownie naszego powiatu do tzw. obszaru żółtego informujemy, że zostały wstrzymane na okres dwóch tygodni (24.08.2020 do 04.09.2020) zapisy na wizyty do czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Informujemy, że wszelkie wnioski mogą Państwo przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,

mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 

 

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników korzystających z materiałów archiwalnych w czytelni
Przejdź do - Wystawa%20wirtualna%20

Wystawa wirtualna "W setną rocznicę Cudu nad Wisłą"

14 sierpnia 2020

Bitwa Warszawska uznana została za jedną z przełomowych bitew w historii. Zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią,  jednocześnie decydując o zachowaniu niepodległej Polski. W tym roku przypada 100 rocznica "Cudu nad Wisłą" zapraszamy zatem Państwa do obejrzenia naszej wystawy poświęconej 18 przełomowej bitwie w dziejach świata.

Czytaj więcej o: Wystawa wirtualna "W setną rocznicę Cudu nad Wisłą"