Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12 czerwca 2018

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

Szanowni Użytkownicy!

 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Przemyślu z siedzibą przy ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 670 35 38.

Archiwum gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zrealizowania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów, dlatego też ich podanie przez Użytkownika jest obowiązkowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Archiwum, przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwum nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Czas ich przechowywania natomiast jest uzależniony od tzw. kategorii archiwalnej akt sprawy, która określa, ile lat Archiwum musi przechowywać dokumentację każdej sprawy, w tym również dane osobowe.

Dane osobowe Użytkownika nie są automatycznie przetwarzane w celu wydania dotyczącej go decyzji, ani nie są wykorzystywane do profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych osobowych, informacji o tym jakie ich kategorie są przetwarzane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzyskania informacji dotyczących ich przetwarzania;
  • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • ograniczenia (wstrzymania) przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny Archiwum do sprawdzenia ich poprawności lub stwierdzenia, że Archiwum pozyskało dane użytkownika niezgodnie z prawem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Archiwum narusza przepisy rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Archiwum, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Gawron, tel. (16) 670 35 38, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

 


 

Czytaj więcej o: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przejdź do -

Piknik Archiwalny już za nami....

11 czerwca 2018

8 czerwca br. na terenie naszego obiektu odbył się Piknik Archiwalny w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Nasze świętowanie rozpoczęła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Anna Nowak, od przywitania przybyłych gości i podziękowania za owocną współpracę naszym partnerom: 5 Batalionowi Strzelców Podhalańskich, Związkowi Sybiraków Oddział w Przemyślu, Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu oraz Grupie Rekonstrukcji Historycznych Artyleria. W nastrój wspomnień poświęconym wydarzeniom związanych z zsyłkami na Sybir wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, którzy przygotowali wiersze i pieśni poświęcone tej tematyce, pod opieką P.Moniki Płatko. "Żywą Lekcję Historii" rozpoczął P.Marian Boczar, sekretarz Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a następnie swoimi wspomnieniami dotyczącymi bolesnych losów związanych z wygnaniem "na nieludzką ziemię" podzieliły się: prezes Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu P. Stanisława Żak P. Joanna Preiss - wiceprezes Zarządu Oddziału, P. Krystyna Zwierkowska - członek Zarządu Oddziału, P. Lidia Kiełczyńska - członek Zarządu Oddziału. Całość uzupełniły wiersze czytane przez przemyską poetkę P. Teresę Parynę oraz aktora teatru "Fredreum", P. Tadeusza Szczerbatego. Następnie odbyła się część poświęcona pokazom sprzętu wojskowego i umundurowania, a wszyscy chętni mogli uczestniczyć  w konkursie, w którym trzeba było sie wykazać nie tylko  wiedzą historyczną, ale także sprytem i spostrzegawczością. Konkurs cieszący się wielkim zainteresowaniem, podczas którego wszyscy zostali obdarowani specjalnie na tę okazję przygotowanymi notesami, pocztówkami i publikacjami prowadził P. chorąży Tadeusz Kwolek. Po tych emocjach, można było odpocząć, słuchając piosenek wykonywanych przez zespół garnizonowy działający przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich. Kolejnym etapem naszego świętowania były prelekcje pracowników archiwum dotyczące historii zasobu, metod konserwacji i digitalizacji oraz ciekawostek z dokumentów, które dotyczą różnych środków lokomocji. Nasi goście mogli także zwiedzać dostępne wystawy, obejrzeć filmy poświęcone tematyce Sybiru oraz prezentacje pokazujące dokumenty z zasobu. Charakter międzynarodowy podkreśliła wizyta przedstawicieli archiwów z Ukrainy: Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie, Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego oraz Archiwum Państowego Obwodu Iwanofrankiwskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a naszym partnerom za owocną współpracę. Do zobaczenia za rok!

Czytaj więcej o: Piknik Archiwalny już za nami....
Przejdź do -

O krętych "Drogach do niepodległości"

30 maja 2018

25 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się konferencja, na której referat poświęcony źródłom do tematyki odzyskania niepodległości przedstawiła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Anna Nowak.

Czytaj więcej o: O krętych "Drogach do niepodległości"

Komunikat dla użytkowników czytelni

25 maja 2018

Komunikat dla użytkowników czytelni

Archiwum Państwowe w Przemyślu informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. 

z uwagi na obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, czytelnia będzie nieczynna.

Zapraszamy do udziału w obchodach.

Czytaj więcej o: Komunikat dla użytkowników czytelni

PIKNIK ARCHIWALNY z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów

25 maja 2018
Przejdź do - AZLK,%20sygn.%20225,%20s.%2049

Listy do matki

24 maja 2018

Sztuka epistolografii obecnie zanika, a listy przechowywane w archiwach i domowych zbiorach są pamiątką z czasów, gdy były jedną z najbardziej powszechnych form komunikacji. Wśród korespondencji przechowywanej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu znajdują się listy hrabiów Krasickich - Ksawerego (1800-1843) i Edmunda (1808-1894), kierowane do ich matki – Julii z Mniszchów Krasickiej (1777-1845). Liczą one ponad 2500 stron i pochodzą z lat 1824-1845. Większość z nich pisana jest w języku francuskim, który w XIX wieku był językiem dyplomacji i elit. Bracia Krasiccy w listach kierowanych do siebie,  ojca (Franciszka Ksawerego Krasickiego) i innych członków rodziny posługują się językiem polskim, zaś w korespondencji do matki – głównie językiem francuskim, wtrącając jedynie polonizmy. Listy do matki rozpoczynają pozdrowienia i grzecznościowe zwroty: Ma chéire Mamam!Trés mére et bonne Mamam! Dalsza część tekstów poświęcona jest głównie sprawom życia codziennego oraz relacjom z podróży.

Zespół nr 158 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich zawiera także listy Julii z Mniszchów Krasickiej pisane do jej matki – Marianny z Ossolińskich Mniszchowej (ok. 1731-1802), w których często zwraca się do niej: Moja najukochańsza mamuniu! Jak mamę serdecznie kocham! Rączki mamie milion razy całuję!

Wszystkim Mamom z okazji Ich święta życzymy równie pięknych listów i wyznań od pociech!

Część jednostek archiwalnych, zawierających listy Krasickich do matek (sygn. 225, 232, 240), znajdujących się w zespole nr 158 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich została zdigitalizowana i jest dostępna na stronie Archiwum. http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Listy do matki