Kultura+ Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014

Kultura+

Archiwum Państwowe w Przemyślu jest jedną z 2 instytucji z województwa podkarpackiego , które  dostały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach IV edycji Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet ,,Digitalizacja” na rok 2014 i 2015.
Dzięki dofinansowaniu Archiwum Państwowe w Przemyślu po raz pierwszy zostało beneficjentem Wieloletniego Programu Rządowego, którego celem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.
Cieszy ogromnie fakt, że nasz projekt został wysoko oceniony na etapie eksperckim w IV edycji Programu, zajmując 10 lokatę wśród 42 instytucji, których projekty otrzymały pozytywną opinię oceniających. Warto podkreślić, że w tej edycji o dofinansowanie ubiegało się 112 instytucji z całego kraju.
Dofinansowanie w wysokości 274 455,00 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu pt.: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja.
Z uzyskanych środków zakupiono między innymi profesjonalne skanery dziełowe: Scan Master A2+, skaner Metis Alfa A2, które umożliwią wykonywanie wysokiej jakości kopii cyfrowych materiałów archiwalnych w postaci ksiąg, poszytów i luźnych kart o formacie 630x420 (A2+).
Skaner wyposażono w stację graficzną i profesjonalny monitor z wbudowaną kalibracją, który ma umożliwić bieżącą kontrolę wykonywanych skanów. Ponadto zakupiono również serwer plików NAS, który będzie służył do przechowywania zdigitalizowanych materiałów
Zakup wyposażenia pozwoli na rozpoczęcie planowej digitalizacji zabezpieczającej.
W pierwszej kolejności digitalizacji poddane zostaną akta, które posiadają bardzo dużą wartość dla badań z dziedziny historii stosunków wyznaniowych. Projekt zakłada cyfryzację Zespołu archiwalnego 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu z lat 1586-1947, 356 jednostek archiwalnych co przełoży się na łączną liczbę ponad 60 000 skanów.
Wszystkie wytworzone przez nas skany wraz z opisem zostaną bezpłatnie udostępnione na portalu www.szukajwarchiwach.pl oraz na stronie Internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
 
Jednostka Strzelecka 2009 ... Drukuj
środa, 29 października 2014

Jednostka Strzelecka 2009

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy  zatytułowanej ”Jednostka Strzelecka 2009 kontynuatorką patriotycznych tradycji Związku Strzeleckiego i XXV Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu”, której uroczyste otwarcie nastąpi w dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 13.oo w siedzibie naszego Archiwum.

Wystawie będzie towarzyszyć spotkanie autorskie (godz.14.oo) oraz promocja książki „Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym. Przeszłość i kształtowanie teraźniejszości” .

Eksponowane na wystawie materiały archiwalne z zasobu Przemyskiego Archiwum wzbogacone zostały o archiwalia ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie,   Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. A. Galicy działającej przy  II LO w Przemyślu, a także ze zbiorów prywatnych Pani Haliny Humnickiej. 

Wystawa jest elementem obchodów jubileuszu 20 – lecia Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryd. Andrzeja Galicy w Przemyślu.

Gorąco zachęcamy do udziału w uroczystości, a także do zwiedzania wystawy po jej otwarciu.

 

 
Wystawa pt. Kochali Ojczyznę i walczyli o wolność Polski. Drukuj
piątek, 17 października 2014

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza w dniu 20 października 2014 r. o godz. 10.00 na otwarcie wystawy pt. Kochali Ojczyznę i walczyli o wolność Polski. Wojenna emigracja we Francji z Archiwum Stanisława Łuckiego 1939-1989.Gościem Honorowym wystawy będzie dr Anna Łucka, małżonka Stanisława Łuckiego. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie spotkanie naukowe z udziałem dr Anny Łuckiej, dr. Tadeusza Krawczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych  oraz dr. Henryka Piskunowicza, historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stanisław Łucki ur. 3 V 1917 r. w Kutach, zm. 28 I 2013  r. w Paryżu, magister prawa, kombatant, działacz społeczny i polityczny. Do wybuchu II wojny światowej związany ze Lwowem, gdzie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Tam także zaangażował się w działalność  Stronnictwa Narodowego. W latach 1942-1944 uczestniczył w tworzeniu polskiej sieci wywiadowczej F2 w Londynie i Paryżu. Działał w życiu polonijnym we Francji.

Archiwum Stanisława Łuckiego zawiera dokumenty, korespondencję, prasę i fotografie dokumentujące m.in. działalność sieci wywiadowczej F2 oraz polskich organizacji i  instytucji emigra­cyjnych z lat 40. i 50. Materiały Stanisława Łuckiego zostały przekazane przez dr Annę Łucką do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uro­czys­tość ta mia­ła miejsce w dniu 26 IX 2013 r. w gmachu Sej­mu Rzeczypos­po­litej Polskiej. Wystawa została opracowana  i  przy­gotowana przez pracowni­ków Archi­wum Akt Nowych w War­sza­wie, a jej inauguracja odbyła się 25 XI 2013 r. Latem br. była także eksponowana w Archiwum Państwowym w Lublinie.

 

 
Półka Archiwisty Drukuj
wtorek, 14 października 2014

W październiku na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu pojawi się nowy dział Półka Archiwisty. Będziemy w nim prezentować ciekawostki, kurioza, etc., jakie można znaleźć pośród akt. Prezentacje, w naszym założeniu, będą również łączyć się z przypadającymi rocznicami, a także uroczystościami i imprezami organizowanymi w naszym mieście i regionie. Każdy obiekt zostanie opatrzony informacją o miejscu przechowywania (nr zespołu archiwalnego, sygnatura, strona). Na początek, jako że mamy jesień i sezon robienia przetworów, zapraszamy do zapoznania się z zachowanymi w naszym zasobie przepisami kulinarnymi.

Zachęcamy do zaglądania na Półkę Archiwisty!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

szukajwarchiwach.pl

Archiwa rodzinne

Półka Archiwisty

ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 670-35-38, fax (+48 16) 670-76-34
e-mail:
Copyright © 2014. Archiwum Państwowe w Przemyślu.