Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl ... Drukuj
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Afisz

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy w dniu 5 września 2014 r. o godzinie 14.00 na otwarcie wystawy „Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918”.

Projekt wystawienniczy dofinasowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Pragniemy przedstawić Państwu materiały archiwalne ukazujące problemy dnia codziennego z jakimi stykali się mieszkańcy w obliczu oblężenia Twierdzy. Informacje te zawarte są przede wszystkim na afiszach i plakatach, a także we wspomnieniach osób żyjących w tym okresie. Pokazane zostaną także dokumenty traktujące o organizacji pomocy dla osób poszkodowanych skutkami wojny.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie promocja wydanego przez tutejsze Archiwum albumu zatytułowanego „Wojenna skrzynka pocztowa”.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

 
Uroczyste przekazanie nominacji na stanowisko dyrektora APP Drukuj
poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Nominacjia na stanowisko dyrektora APP

W dniu 7 sierpnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. dr hab. Władysław Stępniak dokonał uroczystego przekazania nominacji na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu, wybranej w wyniku otwartego konkursu mgr Anny Nowak, wieloletniego zastępcy dyrektora a od roku pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki. W uroczystości oprócz załogi archiwum wzięli udział przedstawiciele przemyskiego środowiska naukowego, instytucji kultury a także samorządu. Wśród gości byli prof. dr hab. Józef Półćwiartek, Przewodniczący Rady Naukowo Programowej, prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, Prezes PTH Oddział w Przemyślu, prof. dr hab. Jerzy Piórecki, dr Stanisław Stępień prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, dr Zdzisław Konieczny, emerytowany dyrektor archiwum, dr Jan Basta dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie, dr Narcyz Piórecki dyrektor Arboretum w Bolestraszycach, Teresa Kroczykowska, sekretarz zarządu regionu NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska, Bogusława Pieczyńska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, mgr Józefa Kostek, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Przemyślu, ksiądz Tadeusz Pater, salezjanin parafii pw. Św Józefa w Przemyślu, Zdzisław Szeliga, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 

 
Wizyta gości z Ukrainy Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014

W dniach 15-19 lipca br. w Archiwum Państwowego w Przemyślu przybywali z wizytą Jurij Humen, dyrektor Archiwum Obwodowego w Tarnopolu na Ukrainie wraz z małżonką, a także Eugenia Lisowska, zastępca dyrektora Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie z mężem. Goście zapoznali się z najcenniejszymi archiwaliami Przemyskiego Archiwum oraz sposobami ich przechowywania, zabezpieczania i udostępniania, zwiedzili eksponowane wystawy a także mieli okazję uczestniczyć w inauguracji obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej w Przemyślu. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów pomiędzy archiwami oraz określenie zakresu współpracy na przyszłość. Przedmiotem rozmów były m.in. sprawy dotyczące scalenia ewidencyjnego i digitalizacji dokumentów z tzw. katastru galicyjskiego. Opracowany został wspólnie projekt porozumienia pomiędzy Archiwum Obwodowym w Tarnopolu i Archiwum Państwowym w Przemyślu, które po zatwierdzeniu przez jednostki naczelne obydwu archiwów zostanie podpisane.

 

 
PW Kultura+ Drukuj
czwartek, 17 lipca 2014

Kultura+

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z PW Kultura +, Priorytet ,,Digitalizacja", Archiwum Państwowe w Przemyślu po raz pierwszy zostało beneficjentem Wieloletniego Programu Rządowego.

Spośród 42 instytucji z całego kraju, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie Archiwum Państwowe w Przemyślu zajęło 10 miejsce, otrzymując 83,80 punktów.

Dofinansowanie w wysokości 274 455,00 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu realizowanego w latach 2014-2015 pt: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja.

 

 

 

Etap I

Dzięki uzyskanym środkom, w ramach wyposażenia pracowni digitalizacji zakupiony zostanie profesjonalny skaner dziełowy A2, Serwer NAS, zestawy komputerowe do digitalizacji oraz weryfikacji skanów wraz z profesjonalnymi monitorami do zastosowań graficznych.

 

Etap II

W pierwszej kolejności digitalizacji poddane zostaną akta, które posiadają bardzo dużą wartość dla badań z dziedziny historii stosunków wyznaniowych.

Digitalizacja akt z Zespołu nr 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu – akta metrykalne i ewidencje ludności z lat 1586-1947, 356 j.a., co przełoży się na łączną liczbę ponad 60 000 skanów.

Po zakończeniu projektu zdigitalizowane materiały archiwalne udostępnione zostaną na portalu szukajwarchiwach.pl.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Archiwa rodzinne

szukajwarchiwach.pl

ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
tel. (+48 16) 670-35-38, fax (+48 16) 670-76-34
e-mail:
Copyright © 2014. Archiwum Państwowe w Przemyślu.