Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z archiwów polskich i ukraińskich

18 listopada 2015

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa

do wzięci udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

 

Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z archiwów polskich i ukraińskich”

 

która odbędzie się w czerwcu 2016 r.

Przemyśl-Lwów

Czytaj więcej o: Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z archiwów polskich i ukraińskich
Przejdź do - Przekazanie%20przez%20przez%20Pana%20Stanisława%20Barana%20do%20zasobu%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Przemyślu%20księgi%20metrykalnej%20wyznania%20greckokatolickiego%20dla%20miejscowości%20Kobylnica%20Wołoska

Cenny dar dla Archiwum Państwowego w Przemyślu

13 listopada 2015

W dniu 10 listopada 2015 roku Pan Stanisław Baran zamieszkały w Berlinie przekazał w darze do zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, księgę metrykalną wyznania greckokatolickiego odnalezioną i zabezpieczoną podczas remontu dachu cerkwi w miejscowości Kobylnica Wołoska. Wpisy w księdze sporządzone są w języku starocerkiewnoslowianskim i obejmują lata 1684-1758. Przekazanie daru nastąpiło w obecności Grzegorza Łanochy – Zastępcy Dyrektora Archiwum oraz Elżbiety Laska – Kierownika Oddziały Ewidencji i Przechowywania. Ofiarowana księga wzbogaci posiadany przez Archiwum Przemyskie ceny zbiór dokumentów kościoła greckokatolickiego i z pewnością spotka się z szerokim zainteresowaniem ze strony badaczy. Nabytek zostanie dołączony do zespołu nr 1728 - Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej.

Czytaj więcej o: Cenny dar dla Archiwum Państwowego w Przemyślu

Zmiany w prawie archiwalnym

5 listopada 2015

Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz. 566).
W związku z czym informujemy, że:
1. uchylone zostały następujące akty wykonawcze:
a) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
c) decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2. wchodzą w życie:
a) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
b) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi przepisami.

Czytaj więcej o: Zmiany w prawie archiwalnym