Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - plakat%20promujący

Międzynarodowa konferencja historyczno-polonistyczna "Trylogia Henryka Sienkiewicza - między prawdą historyczną, a fikcją literacką"

19 października 2016

 

Ale właśnie dlatego, że nie dla zysków, zasług, chlebów, jeno z duszy całej ojczyźnie służył i sumienie miał pod tym względem czyste, czuł swoją wartość i to dodawało mu otuchy.

Henryk Sienkiewicz - Potop

 

Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza na międzynarodową konferencję historyczno-polonistyczną „Trylogia Henryka Sienkiewicza – między prawdą historyczną, a fikcją literacką”, która odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2016 r. Konferencja połączona jest z finisażem wystawy w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu Cześć i sława mistrzu Polski słowa. Przemyślanie w hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi.

Konferencja objęta Honorowym Patronatem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch

 

Czytaj więcej o: Międzynarodowa konferencja historyczno-polonistyczna "Trylogia Henryka Sienkiewicza - między prawdą historyczną, a fikcją literacką"
Przejdź do - Afisze,%20plakaty..,%20sygn.%203157

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!

13 października 2016

14 października obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W Polsce od 1957 r. świętowano Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela w dniu 20 listopada. W 1972 r. jako dzień obchodów Dnia Nauczyciela uchwalono 14 października (rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej).

Prezentujemy afisze informujące o programach obchodów Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela w Przemyślu z lat 1959-1962 z zasobu Archiwum, gdzie możemy przeczytać, iż obchodzono go „w szczególnych warunkach wzmożonej walki obozu socjalizmu o odprężenie sytuacji międzynarodowej i utrwalenie pokoju”, a „nauczyciel to szermierz postępu, krzewiciel oświaty i kultury wśród starszego społeczeństwa”, ale należy pamiętać o tym, że... „za wychowanie dzieci i młodzieży jest odpowiedzialny nie tylko Nauczyciel , ale i rodzice, opiekunowie oraz całe społeczeństwo”. Obejrzeć można także życzenia, gratulacje  (m.in. telegram) przesyłane do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemyślu z okazji Dnia Karty Nauczyciela oraz Dnia Nauczyciela.

 

Czytaj więcej o: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela!
Przejdź do - Otwarcie%20wystawy

Wystawa pt. "Prawda, Dobro, Piękno z przeszłości I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu"

13 października 2016

Serdecznie zapraszamy, w dniu 21 października 2016 r., o godzinie 12 na otwarcie wystawy pt. " Prawda, Dobro, Piękno z przeszłości I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu".  Wystawa towarzyszy XLII Zjazdowi Członków Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkól w Polsce.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.

Wystawa czynna będzie do końca 2016 roku, w godzinach 9:00-15:00

Czytaj więcej o: Wystawa pt. "Prawda, Dobro, Piękno z przeszłości I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu"
Przejdź do - Konferencja%20podsumowująca%20projekt

Podsumowanie obozu dziennego dla wolonatariuszy pt. "Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolonatariuszy"

12 października 2016

W dniu 11 października 2016 r., w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu odbyła się konferencja podsumowująca obóz dzienny dla wolontariuszy pt. „Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolontariuszy”. Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Pani Anna Nowak. W dalszej kolejności głos zabrała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Pani Bogusława Pieczyńska, która podsumowała realizowany projekt, przypominając o jego celach, wskazując na osiągnięte efekty oraz wyciągnięte wnioski na przyszłość, przy realizacji podobnych zadań.

Czytaj więcej o: Podsumowanie obozu dziennego dla wolonatariuszy pt. "Zabytki przemyskiej nekropolii w obiektywie wolonatariuszy"
Przejdź do - 09.10.2016%20r.

Spotokanie z Polskim Towarzystwem Archiwalnym

10 października 2016

W dniu 8 października 2016 r. (sobota) Archiwum Państwowe w Przemyślu gościło przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, archiwistów, mezealników i historyków. Gości przywitała Dyrektor APP Pani Anna Nowak,  przedstawiając krótko historię Archiwum i zasobu. Goście mieli także okazje obejrzeć kilkanaście wyjątkowych dokumentów pergaminowych i papierowych z zasobu przemyskiego Archiwum. Na koniec zwiedzili wystawę  pt. "Walka przemyskich harcerzy i strzelców o niepodległość i wschodnią granicę Polski 1908-1956".

Czytaj więcej o: Spotokanie z Polskim Towarzystwem Archiwalnym

Konkurs ,,Digitalizacja 2016”

6 października 2016

Informujemy, że Archiwum Państwowe w Przemyślu uzyskało dotację na dofinansowanie zadania w ramach programu ,,Digitalizacja 2016”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Program ,,Digitalizacja 2016” ma na celu m.in. poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację najcenniejszych zasobów Archiwów Państwowych.

Dofinansowanie w wysokości 27.820 zł zostało przeznaczono na zakup usługi digitalizacji dwóch zespołów archiwalnych. Są nimi zespół nr 387 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu oraz zespół nr 891 Teki Stanisława Kojdra. Digitalizacji poddano 376 j.a. co przełożyło się na przeszło 32 000 skanów.

Poddane digitalizacji materiały archiwalne obejmują swym zakresem zagadnienia związane z historią miasta Przemyśla oraz z polskim państwem podziemnym.

Pierwszy z poddanych digitalizacji zespołów nr 387 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z lat 1811-1990 obejmuje dokumentację cenionej szkoły średniej. Uczęszczali do niej uczniowie pochodzący nie tylko z Przemyśla, ale także z szeregu miejscowości Polski południowo-wschodniej. Wielu zostało później wybitnymi politykami, działaczami społecznymi i kulturalnymi, duchownymi, żołnierzami i artystami. W gronie uczniów były osoby różnej narodowości, religii i pochodzenia społecznego. Materiały w zespole posiadają przydatność do badań biograficznych, historii regionu, stosunków narodowościowych oraz poszukiwań genealogicznych. Drugi zdigitalizowany zespół Nr 891 Teki Stanisława Kojdra z lat [1931-1938] 1939-1945 stanowi spuściznę archiwalną znanego działacza politycznego Stronnictwa Ludowego. Zawiera materiały jakie S. Kojder (1898-1945) zgromadził w związku ze swoją działalnością w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym „Roch” na terenie powiatu Przeworsk w latach 1939-1944. Stanowią je oryginalne dokumenty organizacji konspiracyjnej, prasa podziemna, relacje, wspomnienia i opracowania uczestników konspiracji. Są przydatne do badań dziejów okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej, biografii działaczy ruchu ludowego oraz historii regionalnej.

Wszystkie zdigitalizowane materiały archiwalne zostały przesłane do Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu ich zabezpieczenia w Centralnym Repozytorium Cyfrowym oraz opublikowania na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Dodatkowo Archiwum Państwowe w Przemyślu udostępniło bezpłatnie wykonane skany na swojej stronie internetowej pod adresem www.przemysl.ap.gov.pl/skany/.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Czytaj więcej o: Konkurs ,,Digitalizacja 2016”