Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Logo%20Skany%20On-Line

Informacja dla użytkowników bazy skany-online

2 października 2015

Prezentujemy kolejne materiały archiwalne, zdigitalizowane w Pracowni Digitalizacji Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pochodzą one z zespołu 129 Akta miasta Przemyśla. Są to cenne dyplomy pergaminowe i dokumenty papierowe oznaczone sygnaturami od 1D do 124D (112 dokumentów). Najstarszym z nich jest dokument z 1405 roku (sygn. 117D), najmłodsza jest zaś bulla papieża Grzegorza XVI z roku 1834 (sygn. 116D). Znajdujące się w zespole dokumenty były wydawane przez królów polskich, władze miejskie Przemyśla, cechy przemyskie, biskupów przemyskich, papieży i cesarzy oraz innych wystawców. Ich odbiorcami było głównie miasto Przemyśl i jego mieszkańcy. Wśród nadań znajdują się także statuty oraz przywileje nadawane przemyskim cechom rzemieślniczym. Wiele dokumentów zostało wystawionych przez kancelarie obce.

Część dokumentów została opublikowana w wydawnictwie Akta Grodzkie i Ziemskie oraz w książce Mojżesza Schorra Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, Lwów 1903.

Regesty oraz opisy dokumentów znajdują się w wydawnictwach: J. Smołka, Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla, Przemyśl 1927 oraz J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla, t. II (1356-1389) 1402-1944 (1945-1983), Przemyśl 2000.

Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

Czytaj więcej o: Informacja dla użytkowników bazy skany-online

Ogłoszenie

1 października 2015

Archiwum Państwowe w Przemyślu uprzejmie informuje, że w dniu 09 października 2015 r. (piątek) pracownia naukowa będzie nieczynna. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Józef%20Półćwiartek

Teki profesora Józefa Półćwiartka

25 września 2015

W dniu 22 września 2015 roku zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu wzbogacił się o dokumentację osobistą przekazaną przez profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Józefa Półćwiartka. Wśród przekazanych materiałów archiwalnych na szczególną uwagę zasługuje Pamiętnik z lat 1958-2012 pisany w formie dziennika, złożony z 22 zeszytów w formacie A4 (każdy o objętości 100 kart). Pamiętnik obejmujący 44 lata dorosłego życia, zawiera opisy wydarzeń i ludzi odzwierciedlające dynamikę zachodzących zmian. Ponadto Archiwum otrzymało roczniki korespondencji zawierające pisma urzędowe i prywatne wpływające i kopie pism wychodzących, a także księgi rozliczeń gospodarczych rodziny stanowiące związek z Pamiętnikiem. Z otrzymanych w darze dokumentów utworzono nowy zespół o nr 2405 – Teki profesora Józefa Półćwiartka.

Czytaj więcej o: Teki profesora Józefa Półćwiartka