Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

25 stycznia 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu, wzory wniosków

Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk

12 stycznia 2016

TPN serdecznie zaprasza wszystkich czytelników, miłośników kultury piśmienniczej i historii regionalnej do korzystania z zasobu Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Księgozbiór elektroniczny powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka umożliwia dostęp do kopii cyfrowych 95 cennych i unikatowych pozycji, w tym starodruków, dokumentów tekstowych z XIX i początku XX w., rękopisów, druków ulotnych, dzieł dotyczących Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zapraszamy do odwiedzin pod adresem: http://tpnprzem.pro-linuxpl.com/projektbc/ lub wejście przez stronę www.tpn.przemysl.pl

Czytaj więcej o: Biblioteka Cyfrowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Przejdź do -

Kapsuła Czasu

11 stycznia 2016

Znaleziona w gminie Kańczuga Kapsuła Czasu, przygotowana w 1909 r. przez ks. Pawła Domina, wikarego w Kańczudze w grudniu 2015 r. trafiła do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Znalazca mieszkaniec Żuklina, odkrył „Kapsułę” kilka miesięcy temu. Znajdowała się ona w stercie gruzu, który kupił w związku z budową domu. W przekazaniu dokumentów uczestniczył redaktor dziennika Nowiny24 Norbert Ziętal, do którego jakiś czas temu zgłosił się znalazca, z prośbą o pomoc w rozpoznaniu znaleziska i ustaleniu co z nim dalej zrobić. Sam znalazca chce pozostać anonimowy, przekazał swoje dane do wiadomości archiwum.

Kapsułę odkryto w stercie gruzu zwiezionego na budowę domu. Była to zamurowana w kawałku betonu metalowa puszka. Po jej otwarciu znalazcy zobaczyli znajdujące się w niej stare dokumenty. Wśród nich list pisany „do czytelnika z przyszłości”. Do listu dołączony był opis dnia, w którym została wykonana kapsuła, zawierający m.in. wskazówki, gdzie została zamurowana. W treści występują nazwiska osób z Przeworska i Kańczugi. Autor przekazu pokoleniowego informuje kto był kierownikiem szkoły, kto był aptekarzem, organistą, kościelnym. Można też odczytać informację o wydarzeniu w Przeworsku jakim był ślub córki Andrzeja Lubomirskiego, który pojechało oglądać wielu mieszkańców. Ksiądz Paweł Domin umieścił także w liście zapis kto, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach wmurował przekaz. Znacznej części zapisanych w opisie treści nie udało się odczytać z powodu zaawansowanej destrukcji, ale z pewnością wiele jeszcze uda się ustalić po żmudnej analizie i zabiegach konserwatorskich.

Oprócz listu i opisu w kapsule znajdowały się także: druk przekazu pocztowego na konto dr Henryka Kopeckiego, adwokata z Przeworska, afisz dot. wystawy kościelnej przemysłu liturgicznego, która miała odbyć się w dniach 29-30 lipca 1909 r we Lwowie na wzgórzu stryjskim, bilety kolejowe, a także kilkadziesiąt karteczek z imionami i nazwiskami dzieci, które w 1909 roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, a także egzemplarze ówczesnych gazet, niestety bardzo mocno zniszczone, z których w całości zachował się tylko numer 20 Gazety Kościelnej z dnia 14 maja 1909 roku. Przekazane do Archiwum Państwowego w Przemyślu dokumenty zostały już poddane konserwacji i będą w niedługim czasie opracowywane.

Czytaj więcej o: Kapsuła Czasu