Czytelnia akt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Informacja dla korzystających z akt

Archiwum Państwowe w Przemyślu informuje, że znosi ograniczenia związane z korzystaniem z materiałów archiwalnych wprowadzonych w związku z ogłoszoną epidemią Covid-19.

Zniesiony został limit użytkowników przebywających w czytelni. Obecnie liczba miejsc dostępnych w czytelni to 8 stanowisk do pracy z aktami, 4 stanowiska do mikrofilmów oraz 2 stanowiska do udostępniania skanów pochodzących z zasobów archiwów ukraińskich.

Zniesiono maksymalny czas pobytu w czytelni. Czytelnia Archiwum Państwowego w Przemyślu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 z przerwą na wietrzenie i dezynfekcję o godz. 12.30 do 12.50.

Dzienny limit jednostek archiwalnych pozostaje zgodny z zasadami obowiązującymi przed ogłoszeniem epidemii tj. 10 j.a.

Nadal prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów wizyty za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem: https://www.przemysl.ap.gov.pl/p,114,rezerwacja-wizyt-w-czytelni  (w zakładce udostępnianie/rezerwacja wizyt w czytelni) lub pod numerem telefonu: 166703538 wew. 145.

 

 Informacja dla osób składających podanie

 Jeżeli nie chcesz korzystać samodzielnie z akt w naszej czytelni, istnieje możliwość prowadzenia poszukiwań za naszym pośrednictwem. Informujemy, że wszelkie wnioski możesz przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,  mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. W budynku Archiwum dostępna jest skrzynka podawcza, do której możesz składać podania osobiście.

 

 

Dodatkowe informacje dla użytkowników

Informujemy również, że od 30 kwietnia 2020 r. w tutejszym Archiwum obowiązuje nowy cennik  usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

 

 

 

 

 

Pracownia naukowa im. J. Smołki

 

 

Wykonywanie reprografii

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników wykonujemy odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania.

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 30 kwietnia 2020 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

 

Udogodnienia dla korzystających z zasobu archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zasobu archiwów państwowych, w 2011 r. wprowadziliśmy możliwość wykonywania przez korzystających z zasobu archiwalnego kopii udostępnionych dokumentów własnym sprzętem.

W czytelni naszego archiwum użytkownicy mają również dostęp do sprzętów pozwalających na samodzielne wykonanie skanów.

W czytelni naszego archiwum  użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

W trakcie korzystania z zasobu tutejszego Archiwum użytkownicy mają dostęp do podręcznej biblioteki, pomocy ewidencyjnych, pomocy wyższego rzędu (w okresie  zagrożenia epidemiologicznego materiały podaje dyżurny).

Informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać w portalu Szukaj w Archiwach, który zawiera m.in. informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:25595