Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Wizyta%20gości%20z%20Ukrainy

Wizyta gości z Ukrainy

24 lipca 2014

W dniach 15-19 lipca br. w Archiwum Państwowego w Przemyślu przybywali z wizytą Jurij Humen, dyrektor Archiwum Obwodowego w Tarnopolu na Ukrainie wraz z małżonką, a także Eugenia Lisowska, zastępca dyrektora Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie z mężem. Goście zapoznali się z najcenniejszymi archiwaliami Przemyskiego Archiwum oraz sposobami ich przechowywania, zabezpieczania i udostępniania, zwiedzili eksponowane wystawy a także mieli okazję uczestniczyć w inauguracji obchodów 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej w Przemyślu. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów pomiędzy archiwami oraz określenie zakresu współpracy na przyszłość. Przedmiotem rozmów były m.in. sprawy dotyczące scalenia ewidencyjnego i digitalizacji dokumentów z tzw. katastru galicyjskiego. Opracowany został wspólnie projekt porozumienia pomiędzy Archiwum Obwodowym w Tarnopolu i Archiwum Państwowym w Przemyślu, które po zatwierdzeniu przez jednostki naczelne obydwu archiwów zostanie podpisane.

Czytaj więcej o: Wizyta gości z Ukrainy
Przejdź do - Logo%20Kultura+

PW Kultura+

17 lipca 2014

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z PW Kultura +, Priorytet ,,Digitalizacja", Archiwum Państwowe w Przemyślu po raz pierwszy zostało beneficjentem Wieloletniego Programu Rządowego.

Spośród 42 instytucji z całego kraju, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie Archiwum Państwowe w Przemyślu zajęło 10 miejsce, otrzymując 83,80 punktów.

Dofinansowanie w wysokości 274 455,00 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu realizowanego w latach 2014-2015 pt: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja.

Czytaj więcej o: PW Kultura+
Przejdź do - Międzynarodowy%20Dzień%20Archiwów

Międzynarodowy Dzień Archiwów

9 czerwca 2014

W dniu 7 czerwca (sobota) w Archiwum Państwowym w Przemyślu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Archiwów.  Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę „Wśród rodzinnych pamiątek...”, poznać metody konserwacji i przechowywania archiwaliów, jak również zasady korzystania z pracowni naukowej. Chętnym udzielano także informacji dotyczących prowadzenia poszukiwań genealogicznych.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20spotkanie

Spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?

27 lutego 2014

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu w dniu 13 marca 2014 r., o godz. 14.00, w siedzibie APP zaprasza na spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?

Czytaj więcej o: Spotkanie pt. ARCHIWUM RODZINNE Czy warto chronić rodzinne dokumenty ?
Przejdź do - Przekazanie%20ksiąg%20metrykalnych%20pracownikom%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Przemyślu

Przekazanie ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu

11 lutego 2014

W dniu dzisiejszym - 11 lutego 2014 roku o godz. 12-tej w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy miało miejsce przekazanie odnalezionych w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi 7. ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu z lat 1889-1939. W imieniu proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. Mariana Sobczyka przekazania archiwaliów dokonał wikariusz parafii ks. Robert Rynkiewicz. Dokumenty przekazane zostały w obecności Pani Edyty Łaborewicz, Kierownika Legnickiego Oddziału przedstawicielom Archiwum Państwowego w Przemyślu. Dokumenty te mogły trafić do narodowego zasobu archiwalnego dzięki odpowiedzialnej i świadomej postawie Pana Romana Gorzkowskiego - przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, który o odnalezionych archiwaliach powiadomił Archiwum Państwowe Oddział w Legnicy, a także księży z parafii św. Jadwigi Śląskiej – ks. prałata Mariana Sobczyka i wikarego ks. Roberta Rynkiewicza, którzy poparli pomysł Pani kierownik Edyty Łaborewicz, przekazania odnalezionych ksiąg do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pełniąca obowiązki dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak przesłała na ręce ww. osób zaangażowanych w przekazanie archiwaliów wyrazy uznania i podziękowania.

Czytaj więcej o: Przekazanie ksiąg metrykalnych parafii garnizonowej w Przemyślu
Przejdź do - Zaproszenie%20na%20prezentację

Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie

13 grudnia 2013

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza wszystkich korzystających z zasobu w pracowni naukowej tutejszego Archiwum oraz pozostałych zainteresowanych do obejrzenia prezentacji wybranych zbiorów bibliotecznych, zatytułowanej „Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie”.

Czytaj więcej o: Stan Wojenny w literaturze historycznej i prasie