Jesteś tutaj: Start / Wydawnictwa

Wydawnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Słownik biograficzny archiwistów polskich t. 3

19 września 2017

Słownik biograficzny archiwistów polskich t. 3, red. nauk. Ewa Rosowska, Warszawa 2017   ISBN 978-83-65681-06-5

                                                                                                                                                                                       cena 25 zł

Archeion t. 117

13 czerwca 2017

Archeion t. 117, red. nacz. Władysław Stępniak, Warszawa 2016  ISSN 0066-6041

                                                                                                                                                                      cena 75 zł

Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych

13 kwietnia 2017

Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, pod redakcją Anny Laszuk. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,

Warszawa 2016  ss. 307 ISBN: 978-83-65681-01-0

                                                                                                                                                                                              cena 15 zł     

Rocznik Historyczno - Archiwalny t. 24

13 grudnia 2016

Rocznik Historyczno-Archiwalny t. 24 2013-2014, red. nacz. Anna Nowak, Przemyśl, AP 2016 s.336, [9] ISSN 1232-7263

Zawartość: Rokita J. G., Tematyka szwedzka na medalach z czasów Zygmunta III Wazy z lat 1587-1631; Tłuczek R., Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu w latach 1939-1944; Kuźniar B., Operacja "Wisła" na terenie województwa rzeszowskiego (przyczyny, przebieg, ocena prawna); Machniak A., Eugeniusz Kondziołka - życie i działalność w Polskich Powstańczych Siłach Zbrojnych; Baryła E., Ukraińskie groby w Przemyślu świadectwem wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia; Krochmal J., Archiwum historyczne miasta Przemyśla (1402-1944); Łosowska A., Najstarsze rachunki przemyskie jako źródło nie tylko do dziejów miasta; Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej i jego wartość dla badań naukowych; Kozak Sz., Galicyjskie akta notarialne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu na tle archiwów południowo-wschodniej Polski; Dalecki M., Działalność archiwum przemyskiego w zakresie edycji źródeł historycznych z własnego zasobu; Laska E., Zasób Archiwum Państwowego w Przemyślu w działaniach promocyjnych projektu APEX.; Źródła: Dalecki M., Przemyśl 1944-1945 we wspomnieniach prezydenta miasta Tadeusza Porembalskiego. Kronika: Nowak A., Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Przemyślu za 2013 i 2014 rok; Długosz E., Materiały do bibliografii Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 2013 i 2014; Grin-Piszczek E., Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Przemyślu; Bobowska-Hryniewicz A., Wystawa "Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914-1918. Recenzje i omówienia; Ad Memoriam; Wydawnictwa AP w Przemyślu (w sprzedaży); Zasady publikowania w "Roczniku Historyczno-Archiwalnym"; Wykaz autorów.

                                                                                                                                                                                                                        Cena 20 zł

 

Przeworsk - mała ojczyzna t. 2

24 października 2016

Przeworsk - mała ojczyzna : ,, Żolnierze wyklęci"  Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956, I.Kozimala, wyd. 2,

Przeworsk 2016  ISBN 978-83-940881-2-5                                                                                                                                                                                                    Cena 15 zł

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty

23 września 2016

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty: Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. Robert Degan, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman; Warszawa 2016; ss. 314; ISBN: 978-83-64806-87-2

cena 20 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-01
Data publikacji:2015-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:79116