Rocznik Historyczno-Archiwalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W 1979 roku ukazał się pierwszy numer „Rocznika Historyczno-Archiwalnego” (ISSN 1232-7263). Było to wówczas pierwsze regionalne pismo archiwalne w Polsce. Jego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Przemyślu. „Rocznik” powstał z inicjatywy dr. Zdzisława Koniecznego, dyrektora Archiwum, który był redaktorem naczelnym tomów 1-10 (do 1995 r.). Następne tomy T. 11-22 (do 2012) ukazywały się pod redakcją kolejnego dyrektora Archiwum – Bogusława Bobusi. Od T. 23 (2013) redaktorem naczelnym czasopisma jest Małgorzata Anna Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Do roku 2010 r. opublikowano 21 tomów „Rocznika”.

Zadaniem czasopisma jest popularyzowanie wiedzy o archiwach Polski południowo-wschodniej oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Poszczególne tomy „Rocznika” są podzielone na następujące działy: Historia, Archiwistyka, Źródła, Kronika, Recenzje i omówienia.

Materiały publikowane w periodyku zaopatrzone są w streszczenia w języku niemieckim, angielskim oraz ukraińskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Artykuły

"Rocznik Historyczno-Archiwalny", t. 24

3 stycznia 2017

Ukazał się kolejny, 24 tom „Rocznika Historyczno-Archiwalnego” wydawanego przez Archiwum Państwowe w Przemyślu. Teksty opublikowane w tomie 24: 2013-2014, wyd. Przemyśl 2016 zgromadzono w działach: Historia, Archiwistyka, Kronika, Recenzje i omówienia, Ad memoriam. W części Archiwistyka znajdują się teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Znaczenie zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu dla badań historycznych” zorganizowanej 5 VI 2015 r. w Przemyślu, natomiast w części „Źródła” - interesujące wspomnienia prezydenta miasta Przemyśla Tadeusza Porembalskiego z lat 1944-1945.

Publikację można nabyć w Bibliotece i sekretariacie Archiwum Państowego w Przemyślu lub składać zamówienia telefonicznie bądź mailowo.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-01
Data publikacji:2016-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:17034