Pracownia naukowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na terenie pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Przemyślu istnieje możliwość skorzystania z darmowego dostępu do bezprzewodowego Internetu. Login i hasło dostępu do sieci należy pobrać u dyżurnego pracowni.Pracownia naukowa Archiwum czynna jest:

  • w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 830-1530
  • w czwartki w godzinach 830-1730
  • przerwa w pracy pracowni 1230-1250

W miesiącu lipcu i sierpniu nie ma dyżurów popołudniowych

Pracownia naukowa im. J. Smołki

Zamówienia na akta składane są w godzinach 900, 1100, 1300. Zamówienia na akta złożone po godz. 1300 realizowane są w dniu następnym.

Użytkownik może zamówić jednorazowo nie więcej niż 10 j.a.

Na prośbę użytkownika, zamówione materiały archiwalne mogą być przechowywane w depozycie pracowni naukowej nie dłużej niż 2 tygodnie. Po tym terminie zostają zwrócone do magazynu.

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum Państwowe nie wykonuje reprografii materiałów sprzed 1800 roku. Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania. Dodatkowo Archiwum Państwowe w Przemyślu nie wykonuje kopii całych jednostek archiwalnych oraz pomocy archiwalnych (np. niepublikowanych inwentarzy).

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 8 lutego 2008 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl, na których znajdują się bazy danych, które zawierają informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju.

Należą do nich bazy danych:

  • SEZAM – zawierająca ewidencję wszystkich zespołów archiwalnych z poszczególnych archiwów
  • ELA – obejmująca materiały źródłowe dotyczące ewidencji ludności
  • PRADZIAD – który zawiera wykaz ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego wszystkich wyznań przechowywanych w archiwach państwowych.
  • IZA – inwentarze zespołów z archiwów państwowych i ich oddziałów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:11798