Pracownia naukowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

  Informacja  o ponownym otwarciu czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 Szanowni Państwo,

informujemy o ponownym otwarciu w dniu 10 maja 2021 r. czytelni akt Archiwum Państwowego w Przemyślu. Korzystanie z czytelni jest możliwe wyłącznie po rezerwacji telefonicznej pod numerem (16) 6703538 wew. 145 od 5 maja br.

Na terenie pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Przemyślu istnieje możliwość skorzystania z darmowego dostępu do bezprzewodowego Internetu. Login i hasło dostępu do sieci należy pobrać u dyżurnego pracowni.

Informacja dla osób korzystających z akt osobiście w czytelni Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo zarówno korzystających, jak i obsługujących ich pracowników wprowadzono szereg uregulowań związanych z dostępem do samej czytelni, jak i z udostępnianiem w niej zasobu. Warunki korzystania w warunkach zagrożenia epidemiologicznego z materiałów archiwalnych zostały ustalone w konsultacji z inspektorem sanitarnym.

Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00 oraz 12.00 do 15.00. 

Korzystanie z czytelni jest możliwe wyłącznie po rezerwacji telefonicznej pod numerem (16) 6703538 wew. 145.

W ciągu jednego dnia z czytelni akt mogą skorzystać maksymalnie 4 osoby. Wprowadza się również limit udostępnianych jednorazowo akt do 5 jednostek archiwalnych.

Szczegółowe informacje o sposobie korzystania w czytelni z akt w warunkach zagrożenia epidemiologicznego znajdują się w Aneksie do regulaminu dostępnym tutaj.

Wszystkie opisane wyżej działania podjęto, aby zapewnić Państwu możliwość bezpiecznego wglądu do akt.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do korzystania z naszego zasobu.

Informacja dla osób składających podanie 

Jeżeli nie chcą Państwo korzystać samodzielnie z akt w naszej czytelni, istnieje możliwość prowadzenia poszukiwań za naszym pośrednictwem. Informujemy, że wszelkie wnioski mogą Państwo przesyłać jak dotychczas pocztą tradycyjną pod adresem: Lelewela 4, 37-700 Przemyśl,  mailowo pod adresem: archiwum@przemysl.ap.gov.pl lub za pomocą elektonicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

W budynku Archiwum dostępna jest skrzynka podawcza, do której mogą Państwo składać podania osobiście.

Dodatkowe informacje dla użytkowników

Informujemy również, że od 30 kwietnia br.  w tutejszym Archiwum obowiązuje nowy cennik  usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu jest nieczynna do odwołania.

 

 

 

 

Pracownia naukowa im. J. Smołki

 

 

Wykonywanie reprografii

Istnieje możliwość wykonania reprografii zamówionych akt. Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje odpłatnie kserokopie, skany i fotografie z udostępnianych akt.

Archiwum może odmówić wykonania reprografii archiwaliów ze względu na ich stan zachowania.

Dokładny Cennik Usług Świadczonych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu obowiązujący od 30 kwietnia 2020 roku dostępny jest na stronie www.przemysl.ap.gov.pl

 

Udogodnienia dla korzystających z zasobu archiwum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zasobu archiwów państwowych, w 2011 r. wprowadzono możliwość wykonywania przez korzystających z zasobu archiwalnego kopii udostępnionych dokumentów własnym sprzętem.

W czytelni APP użytkownicy mają również dostęp do sprzętów pozwalających na samodzielne wykonanie skanów (w okresie  zagrożenia epidemiologicznego 1 stanowisko).

W czytelni APP  użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

W trakcie korzystania z zasobu tutejszego Archiwum użytkownicy mają dostęp do podręcznej biblioteki, pomocy ewidencyjnych, pomocy wyższego rzędu (w okresie  zagrożenia epidemiologicznego materiały podaje dyżurny).

Informacje dotyczące zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu można uzyskać w portalu Szukaj w Archiwach, który zawiera m.in. informacje dotyczące określonych grup archiwaliów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz w innych archiwach państwowych na terenie kraju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Jaśkiewicz
Liczba odwiedzin:20456