Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - wizyta%20uczniów%20Lwowskiej%20Szkoły%20Średniej

Wizyta Uczniów Lwowskiej Szkoły Średniej w Archiwum

6 sierpnia 2018

Wakacje i upały, a przemyskie archiwum gościło uczniów...i to Lwowskiej Szkoły Średniej zwanej potocznie "szkołą polską". Mili goście to zarazem adepci sztuki dziennikarskiej, którzy swój kunszt ćwiczą, uczestnicząc w pracach Polskiego Radia Lwów. Wycieczkę po Podkarpaciu mogła się odbyć m.in. dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach - Tońko i Szczepko. Dzieciaki z dziennikarską ciekawością zwiedzały wystawy, oglądały prezentacje dotyczące ogólnych informacji o archiwum oraz mogły zetknąć się z oryginalnymi dokumentami z zasobu.
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie młodych dziennikarzy wraz z opiekunami: Ewą Karlik i Marią Pyż.

Czytaj więcej o: Wizyta Uczniów Lwowskiej Szkoły Średniej w Archiwum
Przejdź do - Audycja%20radiowej%20Dwójki

Audycja radiowej Dwójki "Dwójka na miejscu - znaki Niepodległej"

6 sierpnia 2018

28 lipca 2018 r. Przemyśl gościł radiową Dwójkę z audycją "Dwójka na miejscu-znaki Niepodleglej". Nie mogło zabraknąć tam rozmowy o dokumentach z przemyskiego archiwum związanych z tematem walk o Niepodległą. Rozmawialiśmy o przemyskich sylwetkach i ich działalności w dążeniu ku Wolności. Nie sposób było pominąć osobę Eugeniusza Złotnickiego, którego korespondencja z niewoli z dalekiego Taszkientu znajduje się w naszych zasobach. Dziękujemy prowadzącym: Beacie Kwiatkowskiej i Pawłowi Siwkowi za zaproszenie do audycji i miłą atmosferę w skąpanym słońcem przemyskim Rynku.

Czytaj więcej o: Audycja radiowej Dwójki "Dwójka na miejscu - znaki Niepodległej"
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Szachów

20 lipca 2018

Od 1966 roku w dniu 20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów – gry znanej już w latach 70. VI wieku.

 „Królewska gra” ma wielu zwolenników w Przemyślu. W zasobie Archiwum w zbiorze nr 397 Afisze, plakaty, druki ulotne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu znajdują się afisze informujące o przemyskich turniejach szachowych, odbywających się głównie w latach 70. XX wieku, przeważnie w hali sportowej przy ul. Mickiewicza. W czasie sprzyjającej pogody szachiści rywalizowali na wolnym powietrzu przy pomniku gen. Karola Świerczewskiego (obecnie Plac Niepodległości). Turnieje organizowane były przede wszystkim przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ale także przez Polski Związek Niewidomych, Zarząd Główny Związek Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Ciekawą formą widowiska są tzw. żywe szachy. Afisz z okresu międzywojennego informuje o imprezie „Żywe szachy”, przedstawianej na Stadionie Sportowym Dowództwa Okręgu Korpusu X w Przemyślu przez Związek Strzelecki Oddział w Jarosławiu i Koło Związku Podoficerów Rezerwy w Jarosławiu . Partia została rozegrana w dniu 23 lipca między wojskami Jana III Sobieskiego i armią turecką.

W Archiwum przechowywana jest również dokumentacja Grodzko-Ziemskiego Związku Szachowego w Przemyślu, pochodząca z lat 1998-2016.

 

 

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Szachów
Przejdź do - Materiały%20rodziny%20Duninów,%20sygn.%209,%20s.%201

Pikniki, rauty, herbatki...

25 czerwca 2018

W okresie letnim różne instytucje, władze miejscowości organizują pikniki i inne imprezy plenerowe. W tym roku także w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbył się Piknik Archiwalny z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

W naszym zasobie zachowało się wiele zaproszeń na pikniki, rauty, bale, herbatki, kierowanych do hrabiny Marii Dunin i jej rodziny. Przechowywane są one w zespole nr 2320 Materiały rodziny Duninów. Maria Dunin z Pruszyńskich (1859-1940) była żoną Stanisława Dunina (1853-1903). Dunionowie właścicielami majątku i dworu w Kopytówce – miejscowości obecnie leżącej w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Wśród archiwaliów znajdują się zaproszenia na pikniki organizowane w Hotelu Bristol w Tarnowie przez specjalnie powołany komitet. Odbywały się one przeważnie w okresie karnawału. Zachowało się również m.in. zaproszenie na raut w Teatrze Starym w Krakowie z okazji przyjazdu do miasta Arcyksięcia Karola Franciszka Józefa i Arcyksiężny Zyty w dniu 29 czerwca 1912 roku.

Maria Duninowa wraz z córkami (Albiną i Olgą Cecylią) bywała także na podwieczorkach, wieczorach i herbatkach, a zapraszała je m.in. Andrzejowa Potocka (Krystyna, żona marszałka Galicji hrabiego Andrzeja Potockiego) czy „Pawłowie Sapiehowie” (Paweł Jan Sapieha i jego żona Matylda). Pani Duninowa również była gospodynią wystawnych przyjęć (świadczyć o tym może fragment menu obiadu w Kopytówce w dniu 22 maja 1912 roku) oraz wspólnych obiadów, na które zapraszano m.in. miejscowego proboszcza.

 

Czytaj więcej o: Pikniki, rauty, herbatki...

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12 czerwca 2018

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 

Szanowni Użytkownicy!

 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Przemyślu z siedzibą przy ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 670 35 38.

Archiwum gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zrealizowania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów, dlatego też ich podanie przez Użytkownika jest obowiązkowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Archiwum, przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwum nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Czas ich przechowywania natomiast jest uzależniony od tzw. kategorii archiwalnej akt sprawy, która określa, ile lat Archiwum musi przechowywać dokumentację każdej sprawy, w tym również dane osobowe.

Dane osobowe Użytkownika nie są automatycznie przetwarzane w celu wydania dotyczącej go decyzji, ani nie są wykorzystywane do profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Archiwum Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych osobowych, informacji o tym jakie ich kategorie są przetwarzane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzyskania informacji dotyczących ich przetwarzania;
  • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • ograniczenia (wstrzymania) przetwarzania danych osobowych, w razie stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny Archiwum do sprawdzenia ich poprawności lub stwierdzenia, że Archiwum pozyskało dane użytkownika niezgodnie z prawem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Archiwum narusza przepisy rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Archiwum, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Gawron, tel. (16) 670 35 38, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

 


 

Czytaj więcej o: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przejdź do -

Piknik Archiwalny już za nami....

11 czerwca 2018

8 czerwca br. na terenie naszego obiektu odbył się Piknik Archiwalny w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Nasze świętowanie rozpoczęła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Anna Nowak, od przywitania przybyłych gości i podziękowania za owocną współpracę naszym partnerom: 5 Batalionowi Strzelców Podhalańskich, Związkowi Sybiraków Oddział w Przemyślu, Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu oraz Grupie Rekonstrukcji Historycznych Artyleria. W nastrój wspomnień poświęconym wydarzeniom związanych z zsyłkami na Sybir wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, którzy przygotowali wiersze i pieśni poświęcone tej tematyce, pod opieką P.Moniki Płatko. "Żywą Lekcję Historii" rozpoczął P.Marian Boczar, sekretarz Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a następnie swoimi wspomnieniami dotyczącymi bolesnych losów związanych z wygnaniem "na nieludzką ziemię" podzieliły się: prezes Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu P. Stanisława Żak P. Joanna Preiss - wiceprezes Zarządu Oddziału, P. Krystyna Zwierkowska - członek Zarządu Oddziału, P. Lidia Kiełczyńska - członek Zarządu Oddziału. Całość uzupełniły wiersze czytane przez przemyską poetkę P. Teresę Parynę oraz aktora teatru "Fredreum", P. Tadeusza Szczerbatego. Następnie odbyła się część poświęcona pokazom sprzętu wojskowego i umundurowania, a wszyscy chętni mogli uczestniczyć  w konkursie, w którym trzeba było sie wykazać nie tylko  wiedzą historyczną, ale także sprytem i spostrzegawczością. Konkurs cieszący się wielkim zainteresowaniem, podczas którego wszyscy zostali obdarowani specjalnie na tę okazję przygotowanymi notesami, pocztówkami i publikacjami prowadził P. chorąży Tadeusz Kwolek. Po tych emocjach, można było odpocząć, słuchając piosenek wykonywanych przez zespół garnizonowy działający przy 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich. Kolejnym etapem naszego świętowania były prelekcje pracowników archiwum dotyczące historii zasobu, metod konserwacji i digitalizacji oraz ciekawostek z dokumentów, które dotyczą różnych środków lokomocji. Nasi goście mogli także zwiedzać dostępne wystawy, obejrzeć filmy poświęcone tematyce Sybiru oraz prezentacje pokazujące dokumenty z zasobu. Charakter międzynarodowy podkreśliła wizyta przedstawicieli archiwów z Ukrainy: Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie, Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego oraz Archiwum Państowego Obwodu Iwanofrankiwskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a naszym partnerom za owocną współpracę. Do zobaczenia za rok!

Czytaj więcej o: Piknik Archiwalny już za nami....